.
Bestyrelsesmøde, 2. november 2006

Referat fra bestyrelsesmøde 2.11.06 på StatsbiblioteketDeltagere: Bente, Bodil, Kate, Ruth, Lone og Blide – lidt forsinket
Afbud fra Sine

 1. Udpegning af mødeleder: Bente
 2. Valg af referent: Lone meldte sig – sidste referat
 3. Godkendelse af det på mødet uddelte referat: Ad punkt 7: Ulla Nielsen ville ikke ajourføre sin artikel. Anne Rasmussen meddeler, at vi ikke skal regne med referater fra Det storkøbenhavnske Samarbejde. Fungerer ikke mere
 4. Nyt fra BF, herunder generalforsamling: Ingen havde deltaget i generalfosamlingen, og Sine var ikke til stede. Derfor ikke noget nyt.
  Fabita-plakaten fra generalforsamlingen: hvor mon den er? Bente kontakter Niels – vi kunne godt bruge den til temadagen.
  Bodils skrivelse til BF, om hvordan og hvorledes det er med assistance fra BF til temadage: svar er aldrig modtaget. Bodil mangler ligeledes svar på meddelelse om nyt medlem.
  Bodil ville lave udkast til et – gerne lidt spidst – brev til BF, om de problemer, vi mener, vi har
 5. Temadagen 13.11.: Bodil har haft kontakt med Mødecenter Odense. Vi ville kunne være 160 med bordopstilling. Sidste melding er 123deltagere. Bodil giver endelig besked til Mødecenter Odense og bestiller evt. ekstra udstyr. Er sket iflg. mail 6.11. Bodil udsender deltagerliste og endeligt program til oplægsholderne. Er sket 6.11.
  Vi får navneskilte – samles på togturen København-Odense og demonteres på returrejsen. Kate kopierer program, Bodil deltagerliste til fremlæggelse.
  Bente sørger for vin til oplægsholdere og opsamler.
  Velkomsten sørger Bente for. Med Bodil som bagstopper til spørgsmål, sørger hun også for at styre ordet.
  Referater: Kirsten Larsen: Lone (så bliver det det allersidste), Dorete Larsen og Jens Hofman Hansen: Bodil, Steen Pedersen og Jørgen Madsen: Ruth, Thomas Angermann: Kate og Niels Jensen: Blide.
  Ruth tager USB-lager med.
  Bodil skriver til oplægsholderne, at vi gerne vil kopiere deres materiale, og Bente vil i velkomsten sige, at materialet kommer på vores hjemmeside.
  Bente opfordrer i velkomst og ved enhver anden lejlighed til medlemskab af Fabita og til – som medlem – at stille op til bestyrelsesvalg.
  Ruth, Kate og Bodil medbringer digitalkamera.
  Ruth reviderer Anne Kathrines tidligere opskrift på temadagsarrangement
 6. Forberedelse af Fabitas generalforsamling: Bodil undersøger om der er mulighed for rundvisning på Energivej. Sidste nyt: det er der, planlagt til 14.30.
  Auditoriet er booket, kantinen bookes, når vi har tilmeldingerne i hus. Sidste kantinefrist undersøges.
  Det faglige islæt: Bodil taler med Kirsten Larsen om ideer til oplægsholder om web2/library2
  Program: Fagligt 11-12:30, frokost 12:30-13:30, generalforsamling 13:30-14:30, rundvisning på Energivej fra 14:30
  Dagsorden iflg vedtægterne. Udarbejdes af Ruth. Hvordan skal forslaget om nye vedtægter behandles iflg. de gamle vedtægter
  BF anmodes om at udsende indkaldelse, der ud over lægges den som nyhedsbrev. Vi skal selv huske at sende dagsorden til vores interessemedlemmer.
  Kate laver udkast til beretning og får Bente til at supplere/rette/godkende.
 7. Økonomi: Lone rykker dem, der endnu ikke har betalt for bladet.
  CVR-nr. 15698381
  Kontonr. 1594-9126848
  Konferencedagen koster 299,- pr. deltager + vingaver + transport.
  Vi forsøger at begrænse vores konti til almindelig BG-bank-konto og vores aktionærkonto. Vi beholder vores aktier. Underskuddet på temadagen trækkes på aktionærkontoen.
  Der er et underskud på bladet i år på ca. 5.000 grundet højere trykke- og portoudgifter for dobbeltnummeret.
 8. Næste nr. af bladet: Stor ros til Kate for sidste nr.
  Indhold: Referat fra temadag. Stof frageneralforsamlingen. Bodil Wöhnert om udviklingen af Bibliotek.dk
  Deadline: 30.1.07
  Doretes børn vil ikke længere kuvertere, men det vil Kates datter sikkert gerne
 9. Fremtidige temadage og arbejdsopgaver: Kate kunne tænke sig en workshop, hvor man arbejdede som “student for en dag”, og prøvede, hvad man som studerende har adgang til. Inspireret af Dela-seminar. Man kunne lave nogle hold á 2 studerende til hver at vurdere arbejde med et bibliotekssystem. Kunne enten være folk eller forsk eller begge dele. Tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor en nyvalgt bestyrelse kan tænke videre. Arbejdsopgaver tages ligeså op i den nyvalgte bestyrelse.
 10. Hjemmeside: Janus bør have en juletakkegave. Kate undersøger, hvad han kan lide. Revisorerne får en extra stor takkegave, når 2006 regnskabet er revideret
  CVR- og kontonummer skal på hjemmesiden.
  ABM-bidragene er vist borte, de skal på igen.
 11. Næste møde: Efter valg af ny bestyrelse. I februar engang. Aftales 22.1.
 12. Evt. : nåede vi ikke