.
Bestyrelsesmøde, 15. august 2006

Tilstede: Blide Kürstein Borg, Bodil Dahlgaard-Møller, Ruth Hedegaard, Bente Herborg, Kate Toft Madsen
Afbud: Lone Lyk Jensen

 1. Bodil blev valgt som mødeleder
 2. Blide blev valgt som referent
 3. Referatet af sidste møde blev godkendt
 4. Orientering fra BF ved Kate. BF har opgivet at samarbejde med Journalistforbundet og flytter ikke.
  Plakaten til generalforsamlingen: Teksten blev finpudset og Bente laver nyt udkast. Niels Bergman laver lay-out. Bente tænker på grafik til evtl. ill. Delte meninger om Trainee projektet.
 5. ABM rapporten. Deadline for høringssvaret er 15. september. Ruth læser og mailer til os andre. Resten af os læser den og mailer sammen om den. Bente leder eventuelle spørgsmål videre til Henning samt sender evtl. kommentarer til Kulturarvsstyrelsen.
 6. Økonomi: Konferencekontoen nedlægges. Aktiekontoen: Bodil: Hvad vil vi med vore aktier? Vi kan høste større afkast og aktier kan realiseres fra dag til dag. Økonomien er solid.
 7. Næste nummer af bladet. Stor ros til Kate!
  Bodil: Ulla Nielsen har a jour ført sin artikel. Deadline bliver 31. august. Nye vedtægter bringes.
  Lone skriver om materialevalgsportalen. Kate spørger Bodil Wöhnert om artikel om den biblioteksfaglige udvikling i bibliotek.dk. Den vil kunne påvirke fællesskabet.
  Bodil spørger Anne Rasmussen om Det storkøbenhavnske samarbejde.
  Bente skriver tanker om, hvorfor vi Igen skal have en temadag om kataloger.
 8. Temadag: Omsyning af katalogen?
  Temadag om brugeradfærd og katalogdesign. Mandag den 13. november i Mødecenter Odense.
  Blide tjekker dato for endelig tilmelding og pris. Temadagen gennemføres ved et deltagerantal på mindst 25 og den er gratis!
  Programmet:
  9.30 – 10 kaffe + ankomst
  10.00 – 10.10 velkomst: Bente
  10.10 – 10.50 Kirsten Larsen (Bodil aftaler)
  10.50 – 11.30 SUMMA (Bente)
  11.30 11.40 pause
  11.40 – 12.20 Fuijitsu (Kate taler med dem om et oplæg på dansk)
  12.20 – 13.10 frokost
  13.15 – 13.55 Silkeborg (Blide snakker med Per Hofman)
  13.55 -14.10 kaffe
  14.10- 14.50 KKB (Bodil)
  14.50 – 15.30 opsamling og debat (Sine spørges)
  Blide tager sig af mødekalenderen i DF Revy. Bente sender annonce til Bibliotekspressen til Kate, som leder den videre til Bibliotekspressen, BF-kalenderen, Fabita-bladet og hjemmesiden. Bente skriver i nyhedsbrevet.
  Fremtidige temadage og andre arbejdsopgaver skubbes til næste møde.
 9. Generalforsamling
  a) BF : plakat 28. -29.10.06
  b) Fabita 22.01.2007 på DBC
  + Fagligt indslag
  generalforsamling
  frokost
  rundvisning
 10. Vedtægterne:
  Niels Bergmann Kate konfirmerer med Niels og sender i bladet og sætter på dagsordenen på generalforsamlingen. Oplysninger om alt i nyhedsbrevet. Angående hjemmesiden har Bodil problemer med at komme tilbage på hovedsiden – ellers synes hun, at den er flot
 11. Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 2. 11. 2006 på Statsbiblioteket Århus

02.11.2006 Blide