.
Bestyrelsesmøde, 20. juni 2006

Tilstede: Blide Kurstein Borg, Ruth Hedegaard, Bente Herborg, Bodil Dahlgaard-Møller, Kate Toft Madsen. – Afbud: Lone Lyk Jensen.

 1. Bente blev valgt som mødeleder
 2. Kate blev valgt som referent
 3. Referatet af sidste møde blev godkendt
 4. Orientering fra BF ved/Kate. HB lægger op til et fremstød for faggrupperne ifm generalforsamlingen til efteråret. Ideen for nuværende er en plakatudstilling. Vi blev enige om, at melde tilbage, at vi gerne vil være med. KTM kontakter Niels Bergmann for at høre om BF kan være os behjælpelig med udformning af plakaten. BHC laver forslag til tekst til plakaten. KTM kunne berette om svigtende tilmelding til arrangementer hos de andre faggrupper.
 5. Økonomi. Aflysningen af bestyrelsesinternatet har kostet os kr.7.500. Ærgerligt, men alle var enige om, at det var det rigtige vi havde gjort.
 6. Bladet: næste nummer skulle være på vej fra trykkeren. Indhold til 2006:2:
 • Nye vedtægter, samt annoncering for generalforsamlingen
 • Reklame for næste temadag
 • Notits om Anne Kathrine, at hun har trukket sig fra bestyrelsen
 • Artikel om materialevalgsportalen, evt ved LLJ og KTM
 • Vores respons på Kulturarvsstyrelsens rapport om ABM-samarbejdet. KTM skriver til styrelsen, og beder om flere eks af rapporten.
 • Ulla Nielsen om emnehierarkiet: artiklen burde være blevet bragt i 2005:2, men er smuttet. BDM kontakter Ulla mhp at få fat i en opdateret udgave.
 1. Kate blev valgt som fast redaktør.
 2. Temadag: dagen om ESDH udskydes til 2007. Vi satser på en dag i uge 45 eller 46. BKB leder efter et lokale i Odense. Temadagen vil handle om udviklingen i katalogen. Er det god fornuft, at tilstræbe at ligne Google og Amazon? Hvad ønsker brugerne? Og hvad har de i virkeligheden behov for?! Hvem har undersøgt det, og hvad kan de fortælle? Mulige oplægsholdere:
 • Nogen fra Silkeborg: BKB snakker med Per Hoffmann
 • Et andet bud fra folkebibliotekssektoren: BDM snakker med Søren Kaae
 • BDM kontakter Kirsten Larsen (DBC) vedr oplæg omkring fælleskatalogen og brugerundersøgelser
 • Hvor langt er SB fremme i udviklingen fra Beta til Summa? BHC snakker med Dorete.
 • Ex Libris har et produkt på tegnebrættet, Primo. En afløser til katalogen, mere som Amazon. Kan de overtales til at holde et oplæg om det på dansk? KTM tager kontakt. Læg hovedet i blød mht andre mulige oplægsholdere!
 1. Bestyrelsesinternatet bliver efter generalforsamlingen i januar 2007. Så har den nye bestyrelse mulighed for at præge udviklingen.
 2. Næste møde: kl. 10, tirsdag. D. 15. august, hos BF i København.