.
Temadag: Når bare formatet holder! (2003)

en videnoprustningsdag om MARC21 og XML-formater
arrangeret af

FABITA og DF’s interessekreds for registrering

Tirsdag d. 8. april 2003 på Syddansk Universitet, Odense

Formålet med dagen er at øge vor viden om de formater der er i spil og dermed danne baggrund for en vurdering af disse. Det er ikke en debatdag for eller imod et bestemt format men som vi skriver en “videnoprustningsdag”.

Flere gode grunde til hvorfor vi mener, at man bør interessere sig for dette emne, hvadenten man er ansat i et forsknings- eller folkebibliotek: Oprindelig valgte vi danMARC2 fremfor et internationalt format, der på daværende tidspunkt mere var på projektstadiet end en egentlig realitet. Siden er MARC21 kommet på banen og mere end tegner til at blive det realiserede internationale format. Vi står nu i det dilema, at vores nationale format på mange måder indfrier en del krav bedre end det internationale format ville kunne gøre det, – omvendt kan MARC21 fuldt ud honorere andres krav.

Vi har vores nationale danMARC2-format, men samtidig præsenteres vi for MARC21-formatet i poster fra udenlanske leverandører.

Dette er umiddelbart mest tydeligt i forskningsbibliotekerne, men da valg af format har afgørende konsekvenser for både søgemuligheder og dataudnyttelse for alle, må problematikken også være relevant for begge sektorer (f.eks. når der tænkes på genbrug fra bl.a. fælleskatalogen, fælles søgeveje, omkostninger til konverteringer og systemleverandører mv.) Sideløbende med MARC-posterne finder XML-formater og Dublin Core vej ind i bibliotekerne ved registreringen af netdokumenter.

Foreløbigt program
Kl. 09:30-10:00 Kaffe

Kl. 10:00-10:10 Velkomst og introduktion til programmet / v. Jesper Bendix, AUB og DF’s interessekreds for registrering

Kl. 10.10-10:50 Hvordan ser MARC21 ud i forhold til danMARC2 / v. Henning Midtgaard Hanssen, Statsbiblioteket

Kl. 10:50-11:30 Hvordan ser XML-formater ud i forhold til danMARC2? Hvordan er det så med Dublin Core i denne sammenhæng? Herunder forskel på ramme- og indholdsformat. /v. Paul B. Jensen, Dansk BiblioteksCenter

Kl. 11:30-11:45 Pause

Kl. 11:45-12:30 Hvilke konsekvenser har det valgte format for søgevejene? Hvad er praksisregler og hvorfor er de nyttige / v. Bodil Dalgaard-Møller, Dansk BiblioteksCenter

Kl. 12:30-13:30 Frokost

Kl. 13:30-14:30 Svenske erfaringer med overgangen til og brugen af MARC21 i LIBRIS / v. Christer Larsson, LIBRIS

Kl. 14:30-14.50 Kaffe

Kl. 14:50-15:30 Hvordan tegner fremtiden sig på formatområdet i Danmark? Visioner og afrunding / v. Jens Thorhauge, Biblioteksstyrelsen

Pris for deltagelse:
FABITA-medlemmer: gratis, tilmelding hos Bodil Dalgaard-Møller: bdm(snabel-a)dbc.dk

BF-medlemmer: 425 kr., tilmelding hos Hanne Dahl: df(snabel-astatsbiblioteket.dk

DF-medlemmer: 425 kr., tilmelding hos Hanne Dahl: df(snabel-a)statsbiblioteket.dk

Andre: 550 kr., tilmelding hos Hanne Dahl: df(snabel-a)statsbiblioteket.dk
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 17. marts 2003