.
Temadag: På rundtur i bibliotekssystemerne i Københavnsområdet (2000)

14. juni 2000 kl. 10-ca. 17

temadag arrangeret af Faggruppen for EDB og IT,
i samarbejde med FABITA.

Hvilke systemer har vi egentlig? – hvordan er de implementeret lokalt og hvordan fungerer de i det daglige arbejde?

Kom og få inspiration ved en præsentation af et udpluk af systemerne ved lokale systemansvarlæige og en enkelt systemleverandør.

Et tilsvarende arrangement fandt sted i Jylland d .10. maj, hvorfor denne indbydelse primært henvender sig til de medlemmer, der finder det nemmest at komme til København.

Vi skal se på Rødovre Kommunes Biblioteker (DDE-system), Gentofte Kommunes Biblioteker (Aleph 500) samt besøge BTJ i Købmangergade og se deres system BOOK-IT.

Målgruppen er medlemmer af de to faggrupper. Da der kun kan være 30 deltagere tilrådes hurtig tilmelding. Pladser fordeles forholdsmæssigt fagrupperne imellem.

Pris: 100 kr, der dækker transport i fælles bus mellem stederne samt frokost. Girokort udsendes til deltagerne, så husk at oplyse navn og adresse ved tilmeldingen.

Tilmelding senest fredag d. 26. maj – for FABITA-medlemmer til Hanne Hørl Hansen, e-mail: HAH(snabel-a)dbc.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Gitte Jørgensen, e-mail: gittej(snabel-a)mail.dk