.
RDA-møde i Frankfurt 13.8.2014 – tilbud til medlemmerne

Kære medlemmer

I forbindelse med IFLA konferencen der i år finder sted i Lyon, Frankrig d. 16.-22. august afholdes der forskellige satellitmøder. IFLAs Cataloguing Section afholder en 1-dags konference på Frankfurts Nationalbibliotek

d. 13. august kl 9-17

med titlen ”RDA – Resource Description and Access – status and perspectives 2014“.

Fabita har som faggruppe stor fokus på RDA og vi har også tidligere afholdt en temadag om det. Vi synes det kunne være spændende som faggruppe at komme ned og deltage i konferencen og høre hvor langt de forskellige lande er kommet med implementeringen og hvilke erfaringer de har gjort.

Tilmelding til selve konferencen er gratis, men man skal selv betale fortæring og overnatning.
Bestyrelsen vil derfor gerne sponsorere et tilskud på kr. 1000 til rejseudgifter til de af vores medlemmer, der kunne have lyst til at deltage, dog max. 20 medlemmer.
Vi overvejer også muligheden for at afholde et fagligt arrangement om eftermiddagen dagen før, den 12. august, i Frankfurt, hvis der er interesse for det?

Vi vil derfor gerne have tilbagemelding
senest d. 26.4. 2014 kl 12,
både vedr. ønske om tilskud og interesse for at deltage i det ekstra arrangement.

OBS. Der gælder først til mølle-princippet.
Tilbagemelding sendes pr. mail til Lou Næraa (ln@statsbiblioteket.dk)

Når vi har et overblik over antal interesserede, vil vi i givet fald gå videre med planlægningen af et arrangement den 12.8.
Vedhæftet (se nedenfor) flere detaljer om konferencen. Der er tilmeldingsfrist til selve konferencen d. 15.5.2014.

Vh. Fabitas bestyrelse

 

Dear Colleagues,

IFLA Cataloguing Section is pleased to announce the Satellite Meeting:  RDA – Resource Description and Access – status and perspectives 2014.

RDA is a new standard for resource description and access. It is based on IFLA’s International statement on international cataloguing principles (ICP) and the conceptual models of the FRBR family (Functional requirements for bibliographic records, FRBR, and Functional requirements for authority data, FRAD).

RDA is one of the first practical applications of those IFLA standards and the successor and replacement of the Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), one of the cataloguing codes used in many institutions worldwide.
First released in 2010 as part of the RDA Toolkit, RDA is developed and updated on a regularly basis by the Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC).
There are translations into French and German languages, more are to follow soon.
These are the reasons why the international cataloguing community follows the development of RDA with growing interest.

In 2011 already, the IFLA Cataloguing Section held a Satellite Meeting on RDA in San Juan, Puerto Rico. It was decided then to organize a follow-up Satellite Meeting on RDA a few years later.
The meeting will take place at August 13 in Frankfurt and is kindly hosted by  Deutsche Nationalbibliothek and the event is one of the Satellite Meetings which will be held in conjunction with IFLA World Library and Information Congress in Lyon, France, 16-22 August 2014.

For further information and registration please look at the website:

http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/International/iflaSatelliteMeeting.html

 

Kind regards on behalf of the organizing committee

Hanne Hørl Hansen, Chair, IFLA Cataloguing Section