.
Meddelelser fra bestyrelsen

Dette nummer af Fabita har været længe undervejs, tak for jeres tålmodighed! I bestyrelsen overvejer vi, om denne årgang skal blive den sidste.

I dette nummer af bladet bringer vi referaterne fra temadagen d.4. december, Ude i felterne, hvor vi blev 63 deltagere. PowerPoints fra dagen findes på www.fabita.dk

Da dette nummer af bladet gik i trykken var vi ved at lægge sidste hånd på en ny temadag som skal afholdes d.11. november på Vejle Bibliotek. En detaljeret dagsorden bør ligge på www.fabita.dk når du modtager dette blad. Vi har forhøjet deltagergebyret for Fabita-medlemmer, som fremover skal betale kr. 150 for en temadag. Stadigvæk et røverkøb!