.
Beretning for perioden 2011-2013

Sidste generalforsamling fandt sted 21. marts 2011 i Diamanten, Det kongelige Bibliotek. Siden da har vi arbejdet med at planlægge temadage, arrangementer og optimere vores hjemmeside. Vi har også deltaget i netværkssamarbejdet i BF: dels gennem de fælles faggruppemøder der løbende afholdes, og gennem seminariet for bestyrelsesmedlemmer i BF’s faggrupper der sidst løb af stabelen i juni 2011.

Vi har afholdt 9 bestyrelsesmøder (3 i 2011, 4 i 2012, 2 i 2013). Fabita-bladet er nedlagt som besluttet på sidste generalforsamling. Gamle artikler fra bladet kan stadig læses på vores hjemmeside.

I perioden 2011-2013 har vi afholdt følgende temadage og arrangementer:

– Citat slut! – Fra ”description” til ”access” en temadag om funktionskoder, katalogiseringspraksis, RDA og de søgemæssige konsekvenser i september 2011 på Middelfart bibliotek. Temadagen blev arrangeret i samarbejde med Forum for Registrering.

– Rundvisning på Rigsarkivet i januar 2012.

– Hvad laver Datatilsynet? Oplæg ved Jakob Lundsager i BF’s hus i maj 2012.

– ”Låner i et elektronisk spil kegler – Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? i Mødecenter Odense i november 2012. Temadagen blev arrangeret i samarbejde med Forum for Registrering.

– Besøg hos Kulturstyrelsen, Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering i januar 2013.

Begge temadage var meget velbesøgte med gode oplæg og efterfølgende diskussioner. Oplæg og referater kan læses på vores hjemmeside. Også vores arrangementer har haft en fin tilslutning og er bestemt noget vi vil fortsætte med lave.

Hovedfokus for bestyrelsen de sidste 2 år har været at få optimeret Fabitas hjemmeside. Det har været en længere proces, men i forsommeren 2012 kunne vi endelig vise vores nye hjemmeside frem. Vi har fået en designer, Elisabetta Paustian, til at hjælpe os med design og teknikken bag ved. Udover en layoutmæssig opdatering har vi lavet en annoteret linksamling kaldet ”Katalogisatorens værktøjskasse” som skal tjene som en relevant indgangsside for alle der søger information om kataloger, formater, biblioteksvæsnet generelt, fagtidsskrifter, autoritetsdata, klassifikation etc. Da det er en linksamling, er det i sagens natur meget vigtigt at alle links fungerer. Vi har derfor en link checker tilsluttet der konstant overvåger alle links.

Det er planen at vores designer også skal hjælpe os med at opdatere vores velkomstbrev til nye medlemmer, vores brochure og også gerne lave en plakat som vi kan hænge op ved temadage etc.

Bestyrelsen har i perioden 2011-2013 bestået af Kate Toft Madsen, Sct. Andreas Bibliotek, Lars Lundegård Olsen, Statsbiblioteket, Lene Østergaard, Skive Bibliotek, Nina Kopp, DBC, Anne Serup, Vejle Bibliotek og Michael Lukas Petersen, Bibliotekscenter for Integration (suppleant).

Undervejs i bestyrelsesperioden har vi desværre måtte sige farvel til Lars Lundegård Olsen, der er grundet andre arbejdsopgaver er udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil meget gerne høre jeres mening om hvad I synes vi skal beskæftige os med i fremtiden. Har I gode ideer til temadage eller andre typer arrangementer f.eks. udflugter eller gå-hjem-møder? Er der noget I gerne vil vide noget mere om? Vi diskuterer på hvert eneste bestyrelsesmøde hvilke temaer som kunne være relevante at tage op, og vi vil meget gerne have input både i dag på generalforsamlingen og senere hvis I får nogle gode ideer.

I må også meget gerne komme med forslag, rettelser etc. til vores hjemmeside generelt og også til Katalogisatorens værktøjskasse. Kontaktinfo til bestyrelsen kan findes på Fabitas hjemmeside.