.
Bestyrelsesmøde, 15. april 2013

Referat af bestyrelsesmøde i Fabita, mandag d.15.4. 2013 på Vejle Bibliotek

Tilstede: Anne Serup, Kate Toft Madsen, Lene Østergaard, Michael Lukas Petersen, Nina Kopp

1. Anne blev valgt som mødeleder

2. Der var ingen opfølgning på referatet.

3. Evaluering af arrangementet i Kulturstyrelsen

Endnu en gang må vi konstatere at Michael Anker virkelig er god at øre på

Danskernes Digitale Bibliotek afholder arrangermenter decentralt i DK. Summa summarum et godt arrangement. Men måske lidt for tidligt på dagen

4. Generalforsamlingen d.27. maj 2013:

Lokalet er booket hos DBC.

Dagsorden:

12.30 frokost
13.15-14.40 Generalforsamling
15.00 fagligt oplæg om Bibliotekscenter for Integration ved Michael og (især) hans kollega Zeynab Bahramian
16.00 rundvisning i DBCs kunstsamling og vin

Elektronisk afstemning ifm bestyrelsesvalg? NK undersøger sagen.

Bestyrelsen mødes kl.11 i mødelokale 2 på DBC. Der bestilles kaffe og vand.

KTM bestiller arrangementspakker og tilmelding hos BF

Jesper Lund er vores kontaktperson i BFs hovedbestyrelse. AS kontakter ham og spørger, om han vil være dirigent

På generalforsamlingen vil vi efterlyse ideer til arrangementer.

Michael genopstiller ikke. Vi skal finde nogle nye bestyrelsesmedlemmer, og vil gøre tydeligt opmærksom på dette i vores indbydelse til GF.

Lene redegjorde for regnskab og budget.

5. Hjemmesiden:

Arbejdet hermed har ligget lidt stille grundet travlhed og ferie. NK vil tage kontakt til Elisabetta Paustian vedr. brevpapir, og evt. skabelon til plakat som flugter med hjemmeside-designet.

6. Økonomi:

[…]

7. Netværkssamarbejdet (fælles faggruppemøderne). Ligger lidt stille da alle faggrupper er beskæftiget med generalforsamlinger.

8. Kommende arrangementer:

Forskellige forslag blev drøftet herunder:

Studietur til Lund og Malmö

Tysk katalogiseringspraksis, tur til Hamburg

Bogmesse i Göteborg d.26.-27.9.2013

SBs digitaliseringsprogram + Erhvervsarkivet. KTM påtog sig at kontakte Lars Lundegård Olsen herom.

Vi vil gerne deltage i DFs temadag d.2.10. som bestyrelse, men ikke som medarrangører.

9. Næste møde: dato findes efter bestyrelsesvalget. Mødet bliver på Bibliotekscenter for Integration.