.
Fabitas generalforsamling 2013

Fabita afholder som tidligere annonceret generalforsamling d. 27. maj 2013 hos DBC, Tempovej 7-11 2750 Ballerup fra kl. 12.30.

Programmet er som følger:

12.30 frokost

13.15-14.40 Generalforsamling

15.00 Fagligt oplæg om Bibliotekscenter for Integration ved bibliotekar Zeynab Bahramian. Vi skal høre om BiblioteksCenter for Integrations forskellige arbejdsopgaver og om Bibzoom-world.
Læs mere om Bbibliotekscenter for Integrations arbejde på deres hjemmeside.

16.00 rundvisning i DBCs kunstsamling og et glas vin

Generalforsamling – Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2011 og 2012.

Forlæggelse og godkendelse af budget for 2013-2015.

Opstilling af kandidater til bestyrelsen

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Evt.

Der er ikke indkommet forslag til dagsorden.

Vi mangler kandidater til bestyrelsen.

Budget og regnskab er udsendt til medlemmerne.

Tilmelding til generalforsamlingen sker via BFs hjemmeside senest d. 21.5.

Vel mødt!

Vh. Fabitas bestyrelse