.
Erfaringer med WorldCat i Vejle

Deltagelse i projektet
Styrelsen for Bibliotek og Medier, Statsbiblioteket og DBC igangsatte i foråret 2008 et projekt om “Danske biblioteker i WorldCat”. I april 2008 blev Vejle spurgt, om vi var interesserede i at deltage i den del af projektet, som gik ud på at undersøge hvilken fordel større danske folkebiblioteker kunne have af at søge i og downloade fra WorldCat. Vi var glade for at få mulighed for at deltage i projektet, vi køber rigtig mange udenlandske materialer, og vi forventer at antallet bliver større i fremtiden, og indimellem synes vi der arbejder med katalogisering, at vi er ved at drukne, så mulighed for øget genbrug var forjættende.

Vi var fire bibliotekarer som deltog i projektet. To som katalogiserer vores egne boglige materialer, en som katalogiserer andre medier, især musik både vores egne materialer og til musikoverbygningssamarbejdet og en som katalogiserer lokalt materiale samt materialer for biblioteker i vores cb-område. Det tog lidt tid inden den tekniske løsning var på plads. Vi ville gerne søge via z3950, sådan at vi nemt kunne downloade poster. Konverteringen af postene fra WorldCat var ikke korrekt i første omgang. Disse ting blev bragt i orden, og vi kunne begynde forsøget.

Det satte sit præg på forsøgets forløb, at det fandt sted i sommerperioden. Min kollega katalogiserede, mens jeg havde ferie, og jeg havde tænkt mig efterfølgende at tjekke disse titler i henholdsvis DanBib og WorldCat for at sammenligne oplysningerne. Det fandt jeg ud af var en dårlig ide, for da jeg slog titlerne op i Danbib, havde vi allerede indberettet dem, så jeg kunne ikke se, hvordan de oprindeligt havde set ud i Danbib. Da jeg nåede til at udfylde skemaerne, hvor det skulle angives hvor posterne var medtaget, og hvilke oplysninger der var med, var der kun få dage tilbage til afleveringsfristen, og jeg kunne ikke nå at katalogisere nye materialer. Jeg tog derefter en portion af de bøger, vi havde undervejs, idet jeg prøvede at få lidt andre sprog end engelsk med og tjekkede dem i DanBib og WorldCat. Disse poster lå allerede i vores base med katalogiseringen fra Danbib, som skulle tilrettes, så jeg downloadede ikke, men sammenlignede katalogiseringerne i de to baser.

Vejles konklusion i slutningen af august 2008
Størstedelen af vores indkøb er materialer på engelsk, og her er meget lidt at hente i WorldCat i forhold til DanBib. Vi skal bruge dk5, danske emneord og noter og skal under alle omstændigheder gennemarbejde katalogiseringerne i forhold til de danske katalogiseringsregler. Vi har haft en lille portion russiske og lettiske bøger, og her har der været mere at hente i WorldCat end i DanBib, men det drejer sig om meget få titler, og det er meget sjældent, vi katalogiserer noget på disse sprog. Antallet af indkøb på andre sprog er så lille, at vi ikke kan drage nogen konklusion.

Kommentar fra min kollega vedrørende russiske materialer:
”Det var en positiv overraskelse at anvende WorldCat i forbindelse med katalogiseringen af ovenstående russiske bøger. Ud af syv bøger var de seks repræsenterede i WorldCat og indholdet i katalogiseringerne var righoldigt og umiddelbart til at anvende, også i de tilfælde, hvor der var tale om andre udgaver. ”

Bemærkninger fra en musikbibliotekar i forbindelse med forsøget:
”Jeg er overrasket over “hitprocenten” ved søgning på musik i Worldcat. Det er positivt.Det bliver straks mere problematisk, når posten skal genbruges til katalogisering. Dette skyldes især, at vi i musikken benytter Felt 795 som indholdsnote (genereres ved Felt 531). De enkelte musiktitler angives herefter i hvert deres delfelt. Denne praksis er af største betydning for søgemulighederne på de enkelte værker. Derfor er forekomsten af Felt 530 kun brugbart til verificering og kopiering til Felt 795. Samme pointe gør sig gældende i.f.m. emnefelterne. Her benyttes i musik felt 666 (kontrolleret) (alternativt 631 ukrontrolleret).

Dette gør udelukkende Felt 650 brugbart til inspiration til emneordstildeling.  Men alt i alt vil jeg nok fremover først og fremmest benytte mig af muligheden for at hente oplysninger om det enkelte musikværk i Worldcat”.

Efter projektperiodens ophør tjekkede vi jævnligt poster i WorldCat for evt. at hente inspiration, og det synes vi ikke gav noget.

Workshop
Forsøgsledelsen afholdt en workshop i slutningen af oktober 2008, og inden den tog jeg en stikprøve på to poster, og her var katalogiseringerne noget mere udførlige i WorldCat end i Danbib. I den ene post var felt 504 med indholdsbeskrivende note, ganske vist på engelsk, men den kunne stort set oversættes, felt 530 med indholdsbeskrivende note kunne genbruges, og de engelske emneord var bedre end de danske i Danbib posten, selv om de ikke var fyldestgørende. I den anden post var der 050 med LC klassifikation og 082 med Dewey, hvis de kunne oversættes til dk5 ville det være fantastisk.

På det tidspunkt var jeg indstillet på, at vi skulle lave vores rutiner om vedrørende udenlandske materialer, sådan at hvis vi fortsat havde adgang til Worldcat skulle vi downloade derfra som første prioritet.

Status 15.05.09
Vores z3950 adgang til WorldCat fungerer ikke optimalt. Vi bruger z3950 adgangen, når vi skal oprette bestillinger for via denne adgang kan vi umiddelbart downloade poster, som vi tager en kopi af og lægger ind i vores eget bibliotessystem. Når vi søger i Danbib og WorldCat på en gang, får vi kun vist poster fra Danbib. WorldCat alene fungerer fint, men hvis vi slår op her først er problemet, at vi ikke ved om posten er i base DBC, så den umiddelbart kunne downloades. Det tager alt for lang tid, hvis vi først skal søge i en base og derefter ændre indstillinger og så søge i en anden base. Vi må bruge Danbib ved bestilling og evt. supplere med oplysninger fra Worldcat på katalogiseringstidspunktet.

Det er sjældent, at vi finder oplysninger fra WorldCat som supplerer Danbib, og som vi umiddelbart kan bruge. Emneord er på engelsk og ikke dækkende i forhold til vores brug, men de kan somme tider være til inspiration

Status 14.09.09
Vejle har netop taget version 9.8 af DDElibra i brug, og her er den forbedring at søgeresultaterne fra henholdsvis Danbib base DBC, hele Danbib og WorldCat bliver vist sideordnet, så det er hurtigt at vurdere hvor en given post befinder sig og downloade den bedste. Vi kan nu tilrettelægge en hensigtsmæssig arbejdsgang, og efter et stykke tid vurdere hvor stor gavn vi har af WorldCat. Vi må konkludere som så ofte før at ”Ting tager tid”.