.
Bestyrelsesmøde, 21. januar 2013

Referat af møde i fabitas bestyrelse mandag d.21. januar 2013

Tilstede: Nina Kopp (NK), Anne Serup (AS), Lene Østergaard (LØ), Michael Lukas Petersen (MLP), Kate Toft Madsen (KTM)

1. Lene blev valgt som mødeleder.

2. Gå hjem møde i Kulturstyrelsen samme dag, fordeling af opgaver:

Michael byder velkommen og er mødeleder

NK tager referat

KTM indsamler slide (vores kontaktperson i Kulturstyrelsen har siden meddelt, at slides vil blive sendt ud per mail til samtlige deltagere)

3. Generalforsamlingen d.27. maj hos DBC:

Den er blevet taget med i BFs kalender

Bestyrelsesmedlemmer ankommer om formiddagen til formøde

NK har booket det store mødelokale hos DBC, og aftaler forplejning (frokost, kaffe) med DBCs kantine, samt om man må fotografere under rundvisningen i kunstsamlingen

Der bestilles vin/ølgaver til ordstyrer, oplægsholder og til rundviseren

Det faglige oplæg vil blive holdt af Zeynab Bahramian, som vil fortælle om BiblioteksCenter for Integration og om Bibzoom-world.

Der skal bestilles arrangementspakker hos BF, og de skal sendes til NK ude på DBC

KTM skriver og aflægger beretningen, LØ regnskabet, AS tager referat

AS sender mail rundt den 1.2.2013 om frist for evt. forslag til ændringer mm.

KTM sørger for annonce i Perspektiv 2013:3 med dato mm.

Det er uvist om MLP genopstiller. Vi har brug for 1-2 nye medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesvalg: NK kontakter Bruno mht. pris mm. på elektronisk afstemning.

Inden 29.4. skal udsendes program for dagen, endelig dagsorden for GF, beretning, regnskab og budget.

4. Økonomi ved LØ: temadagen med Forum for registrering gav overskud, og kom derfor (modsat forventningen) ikke til at koste os noget. Vi har en formue som vi vil bruge på interessante og billige arrangementer for medlemmerne.

5. Netværkssamarbejdet i BF: (dette punkt nåede vi ikke)

6. Kommende arrangementer: Vi har noteret os Forum for registreringens temadag om RDA til efteråret. Vi vil gerne holde et lignende arrangement, men da udviklingen mht. RDA sker noget senere på folkebiblioteksområdet, satser vi på noget i 2014. Folkebibliotekerne ar sendt deres system i et samlet udbud. Kan der være et seminaremne her?

7. Næste møde:

Ordinært bestyrelsesmøde d.15. april i Vejle.

Generalforsamlingen d. 27. maj

Seminar for medlemmer af faggruppernes bestyrelser d.11. juni