.
Bestyrelsesmøde, 3. december 2012

Referat af møde i Fabitas bestyrelse d.3.december 2012 på Sankt Andreas Bibliotek

Tilstede: Nina Kopp (NK), Anne Serup (AS), Lene Østergaard (LØ) og Kate Toft Madsen (KTM)

Afbud: Michael Lukas Petersen

 1. Nina blev valgt som mødeleder.
 2. Evaluering af temadag: Det blev aftalt at KTM melder tilbage til Mødecenter Odense og siger tak for et godt forløb. Vi noterede at når man er så mange, skal man beregne ekstra tid til at afvikle kaffen. Det var ærgerligt, at Michael Anker fik så lidt tid, han var værd at høre på. I fremtiden når vi arrangerer en temadag sammen med en anden faggruppe skal der være lige mange fra begge faggrupper i arbejdsgruppen.
 3. Gå-hjem-møde i Kulturstyrelsen og Generalforsamlingen:
 • KTM kontrollerer detaljer omkring oplægsholdere mm. ”Husker” om tilmelding til arrangementet udsendes i nyhedsbrevet sammen med julehilsen, varsling af generalforsamling OG nyheden om den nye hjemmeside. AS udsender nyhedsbrevet; NK lægger den på hjemmesiden.
 • Generalforsamlingen: Finder sted kl.12.30 mandag d.27. maj hos DBC i Ballerup. Vi skal invitere vores nye kontaktperson i BFs bestyrelse samt formanden, Pernille Drost og Bruno Pedersen. Dagsorden:
  • kl. 12.30: Frokost i kantinen
  • kl. 13.15: Generalforsamling (kaffepause finder sted undervejs)
  • kl. 15.00: Fagligt oplæg
  • kl. 16.00: Rundvisning i DBCs kunstsamling og et glas til at gå hjem på.
 1. Hjemmesiden: Der var meget få kommentarer. Vi blev enige om at opgaven er fuldført, og AS vil bede Elisabetta Paustian udstede en faktura inden jul.  Vi vil evt. sidenhen aftale nye opgaver med Elisabetta.
 2. Økonomien, orientering ved LØ: økonomien ser god ud. Vi har penge til de aktiviteter vi har planlagt.
 3. Netværkssamarbejdet, orientering ved NK: NK har ved flere lejligheder oplevet at Fælles Faggruppe-møderne er blevet aflyst, desværre. BF leder efter en anden organisation til at indgå et administrativt samarbejde med omkring IT, så udgifter kan nedbringes. Alternativt kan en fusion blive aktuel. BFs ankerperson for Fælles Faggruppe-forum, Bruno Pedersen, har fortalt om et elektronisk afstemningssystem, A-ION. Det er ret billigt. NK vil rykke Bruno for info herom.  BFs sædvanlige fredagsbar-fremstød på IVA er blevet aflyst grundet manglende samarbejde fra IVAs studievejleder. Vi har fået en henvendelse fra Perspektiv’s redaktør, Anette Lerche, med seks spørgsmål til faggrupperne.  KTM skriver udkast til besvarelse.
 4. Kommende arrangementer: Vi tænker på noget med digital bevaring til efteråret 2013.
 5. Næste møde: kl.10.45 mandag d.21. januar på Sankt Andreas Bibliotek. Vi tager derfra til fods til Kulturstyrelsen. Vi har også planlagt et bestyrelsesmøde d.15. april i Vejle.