.
Bestyrelsesmøde, 8. november 2004

Referat af bestyrelsesmøde i FABITA den 8. november 2004

Til stede: Anne Kathrine, Bente, Blide, Bodil, Hanne, Lone

Dagsorden:

Revision af – og tilføjelser til dagsorden

Godkendelse af / kommentarer til referat af møde den 16. august

Forberedelse til temadag – fordeling af opgaver

Evaluering af generalforsamling og evt. afvikling af bestyrelsesvalg

Netværk

Hjemmeside

Bladet – næste nr.

Konstituerende møde

Faggruppefællesmøde

 

Sidste punkt om faggruppefællesmøde blev føjet til dagsorden.

Referat fra den 16 august blev godkendt.

Temadag

Vi mødes på Vejle Bibliotek kl. 9.00. Opgang til salen til venstre for hovedindgangen

Hanne sender endelig dagsorden + deltagerliste pr post til dem, der skal have girokort. Mail til Fabita’er.

Blide spørger i Vejle om firewall, netadgang, powerpoint, ohp m.v.

AnneKathrine tager en bærbar med for en sikkerheds skyld. Der er foreløbig 80 personer incl. oplægsholdere og bestyrelse.

Bodil ordstyrer. Skal komme med opfordring til bestyrelsesarbejde.

Referater: AnneKathrine: Jytte Hansen + eget indlæg. Bente: Kirsten Pedersen + Lida Wengel. Hanne: Henriette Fogh + Erik Thorlund. Blide: Pia Hansen/ Finn Slente.

Bente køber vin

Anne Kathrine opsamler indlæggene.

Blide checker hvor frokosten serveres.

Transportudgifter sendes til Søren.

Generalforsamling

Vi holder ikke mere generalforsamling sammen med BF. Lis Nielsen var helt enig. Hun skal have begge referater til godkendelse og underskrift.

Vi skal spørge, om vi kan lokke én ind til at styre hjemmesiden.

Hanne har alle de gamle valgudtalelser. Vi overvejer hver især om de skal revideres. Eventuelle  nye kandidater skal melde tilbage til Hanne senest den 19./11. Valgmateriale udsendes senest mandag den 22. Hvis der ingen nye kandidater kommer, afholdes fredsvalg. Hanne vil godt fortsætte med bladet, også selvom hun går ud.

Lis Nielsen foreslog at lave en ny temadag på biblioteksskolen med gratis adgang for studerende, evt. med deltagelse af et par lærere. Vi skal lave et nyhedsbrev, hvor vi efterlyser ønsker til nye temadage.

Netværk og hjemmeside

Vi har brug for BFs hjælp til regnskaber og evt også hjemmeside. Kunne den slags assistance ikke være et tilbud til netværkene? Bodil skriver det i et notat til næste faggruppefællesmøde.

Bladet

Næste nummer: Referat fra generalforsamling, referat fra temadag, samt artikel fra Kirsten Larsen.

Bodil har lavet en ny artikel til DF-Revy om tidsskriftlokalisering i Danbib. Skal vi også have den i vores blad eller på hjemmesiden? Det Besluttedes at lave et notat, hvor der hanvises til den.

Deadline på næste blad rykkes frem til 31 januar. Referater fra temadag sendes ud som nyhedsbreve i December og genoptrykkes derefter i bladet.

Faggruppefællesmøde den 18/11

Dagsorden til næste møde er udsendt og ser interessant ud, men desværre er Bodil lovligt forhindret, og ingen andre kan tage over.

Næste Møde

Konstituerende møde i januar: den 25/1