.
Bestyrelsesmøde, 26. april 2004

Referat af bestyrelsesmøde i FABITA den 26. april 2004

Til stede: Anne Kathrine, Bente, Blide, Bodil, Hanne og Lone

Dagsorden:     Godkendelse af referat
Opfølgning på temadag og check på roadshows
Næste generalforsamling
Andre kommende aktiviteter
Næste nr af bladet og hjemmesiden
DBCs data-ind-møder

Referatet blev godkendt. Der har ikke været respons fra BF om vores kommentarer til netværksstrukturen.

Temadag om materialevalg: vi har endnu ikke fået afsluttende opfølgning på temadagen fra DF. Regningen kan evt. være sendt til Søren. Bodil checker med Søren og skriver til Hanne Dahl og Henning Midtgaard. Anne Kathrine spørger Søren om de forskellige  referater er lagt på hjemmesiden. Der har været forskellige reaktioner på temadagen, mest positive. Bierman var dog lidt støvede.

Roadshows: Der er kommet mange tilmeldinger til København, men få til Fredericia. Ingen af tilmeldingsfristerne dog overskredet endnu.

Generalforsamling 23 oktober i Nyborg. Der skal ikke kobles andet arrangement på, udover en drøftelse af den nye netværksstruktur, måske med deltagelse af Lis Nielsen, hvis hun kan. Vi skal i gang med at overveje nye kandidater til bestyrelsen! Vi beder Søren om en ajourført medlemsliste og støvsuger den for emner. Bodil spørger Lis Nielsen om hun kan foreslå kandidater.  Bodil vil godt påtage sig kassererjobbet (bravo). Bodil spørger på næste faggruppefællesmøde om rektionerne på netværksforslaget. Bodil lægger også en opfordring i nyhedsbrevet om at deltage i BFs diskussionsforum om netværk. Papirer til generalforsamlingen sendes til medlemmerne via mailinglisten. Kontrol af tidsfrister slås op i vedtægterne, og officielt opslag sendes til Bibliotekspressen inden for tidsfristen. Beretning skrives af Bente på basis af referater og ledere i bladet (Bodil sender de resuméer hun har fra fællesmøderne). Bladet kan ikke nå at komme til den vedtagne frist, men vi kan annoncere i Bibliotekspressen og sende ud elektronisk. Bodil checker deadline for Bibliotekspressen. Hanne undersøger de trykte vedtægter, kan de evt. skannes ind og lægges på hjemmesiden?

Nyt arrangement: Denne gang skal vi lave et for os selv. Tema: Elektroniske ressourcer på hjemmeside og i katalog – vil vi have dem ind, og hvordan får vi dem ind? Herunder: Papirversioner contra netpublikationer. Hvem skal lave posterne? Download af emnepakker. Mulige bidragydere: Jytte Hansen, DBC, Dorte Uldbjerg, HBÅ eller Henriette Fogh, DNLB. Anne Kathrine kan evt. kontakte nogen i Jylland (Herning). Bodil spørger  Anne Rasmussen hvem der indberetter fornuftigt. Sted: Gerne Vejle, Blide undersøger uge 45 eller 46. Løsning skal være fundet til næste møde, mandag den 16/8 på Statsbiblioteket.

Bladet: Indhold i næste nummer: Reminder og materiale til generalforsamling (da fristen er overskredet). Artikel fra Susanne Thorborg, evt. incl. noget om emneordsbasen. Notat om roadshow. Opråb om nyhedslister. Evt noget om data-ind møderne (folke/forsk). Alternativt: Paul Jensen om matchning. Omtale af næste temadag.

DBCs data-ind-møder for folkebibliotekerne har udløst ønske om et tilsvarende for forskningsbibliotekerne. De kommer den 7 og 8 juni. Bodil gennemgik den foreløbige plan for indholdet. Folkebibliotekerne var glade for deres arrangement.