.
Ude i felterne: Ændringerne set fra et bibliotek hvor man selv må finde løsninger i forbindelse med genbrug, fremvisning

Referat af indlæg v/Bjarne Christensen, Syddansk Universitetsbibliotek

På Syddansk bruger man systemet Horizon, og har været vant til at man finder løsningerne selv, udenom leverandørerne. Bjarne erkendte at der havde været en del udfordringer ifm implementering af formatændringerne. Horizon kan ikke håndtere særdanske bogstaver, og den måde Syddansk har afhjulpet denne mangel på skaber nu problemer for dem ifm implementering af formatændringerne idet de har allerede anvendt delfelt 4 til noget andet. Og så kan Horizons opac ikke anvende betingelser: hvis X da Y. Det gør det sværere mht præsentation. Og så er der problemer ved Horizons genbrugsklient.

Han spurgte retorisk: har isbd en fremtid? Hanne Hørl svarede: ISBD har et liv i de lande som teknologisk ikke er så langt fremme, og vi bør skele til dem og sørge for at vi kan matche vores poster mod andres i store basefællesskaber. Bjarne nævnte problemer med inverterede personnavne i 720 ifm genbrug fra WorldCat. Han forudså at andre vil få problemer når de forsøger at genbruge SDUBs poster, som vil komme til at mangle delfelt 4.

Så for SDUB er arbejdet med er nye formatændringer hverken nemmere eller hurtigere end tidligere praksis. Katalogisering til SDUB ? katalogisering til den nationale fælleskatalog. Bjarne efterlyste konverteringstabeller (fremvisning? Import?). Og påpegede et hængeparti mht forholdet mellem Bilag J og de amerikanske koder: der er nemlig langt flere US koder. Bjarne sluttede med at sige, at vi efter hans mening burde have ventet på indførslen af RDA. Hertil svarede Hanne Hørl, at RDA måske først bliver implementeret i 2012, og Bodil Dalgaard-Møller (DBC), at vi endnu venter på AACR3.