.
ET VALG ER ET VALG ER ET VALG – eller er det? – temadag 22.1.2004

Temadag om materialevalg 22.01.2004 på Syddansk Universitet, Odense arrangeret af FABITA og DF’s interessegruppe for registrering

Materialevalget er overalt til debat og materialevalgsformen er under forandring. Hvordan opnår vi det kvalitativt bedste materialevalg under hensyntagen til kompetenceudvikling og optimal udnyttelse af de ressourcer der bruges i materialevalget?

Skal det ske i netværk på tværs af bibliotekssektorerne? Ved outsourcing, ved andre samarbejdsformer f.eks. med leverandører? Hvad anbefales via Biblioteksstyrelsens forsøg med materialevalgskoordinering for centralbiblioteker og Statsbiblioteket? Hvilke tekniske  og faglige grænser skal flyttes?

Temadagen giver ikke endegyldige svar men bud på forskellige fremtidsrettede muligheder og forsøg der kan bidrage til debatten og videreudviklingen omkring materialevalget.

Temadagen retter sig til alle ansatte på folke- og forskningsbiblioteker.

Foreløbigt program
09.30 – 10.00    Kaffe
10.00 – 10.05    Velkomst, introduktion.
v / Anne Kathrine Skibelund, FABITA og Roskilde Bibliotek

10.05 – 10.25    Status på materialevalgsområdet
10.25 – 11.25    Leverandører på markedet:
10.25 – 10.55    Starkmann    v / Bernhard Starkmann, Starkmann
10.55 – 11.25    Bierman & Bierman    v / Bo Lorentzen og Tom Selmer-Petersen, Bierman og Bierman
11.25-11.35    Pause
11.35 – 13.40     Organisering af materialevalg:
11.35 – 12.00    Materialevalg / Ålborg Universitetsbibliotek     v / Jesper Bendix, Ålborg Universitetsbibliotek
12.00 – 13.00    Frokost
13.00 – 13.20    Materialevalg /  Roskilde Bibliotek    v / Anne Kathrine Skibelund, Roskilde Bibliotek
13.20 – 13.40    Materialevalg /  Det Nordjyske Landsbibliotek    v / Mona Brügge, Det Nordjyske Landsbibliotek
13.40 – 14.15    Kan man foretage materialevalg ud fra historiske profiler?    v / Steffen C. Sørensen, SCS Consult
14.15 – 14.30    Kaffe
14.30  – 15.00    Materialevalget : koordinering og videndeling i netværk    v / Jens Lauridsen, Det nordjyske Landsbibliotek
15.00 – 15.30    Afrunding, opsamling fra dagen visioner , begrænsninger, politik, ressourcer    v / Anders Bülow, Roskilde Kommune

Pris for deltagelse:

FABITA-medlemmer: gratis, tilmelding hos Bodil Dalgaard-Møller, mailto:bdm@dbc.dk)
BF-medlemmer i øvrigt : 525 kr., tilmelding hos Hanne Dahl, (mailto:df@statsbiblioteket.dk)
Andre: 550 kr., tilmelding hos Hanne Dahl (mailto:df@statsbiblioteket.dk)

Frist for tilmelding: 08.01.2004

Endeligt program vil blive annonceret på FABITA’s hjemmeside:  http://grupper.bf.dk/fabita/
Og på DFs Fora for Registreings hjemmeside: http://dfdf.dk/ik/registrering/indeks.htm
Og kan også ses på Forsk-Bib listen!