.
Nyt fra FABITA siden sidst, januar 2003

Fabita har forsøgt at afholde generalforsamling i tilknytning til BF’s generalforsamling. Da der kun var 3 fremmødte + hovedbestyrelsesrepræsentanten blev generalforsamlingen suspenderet.

Torsdag d. 31/10 afholdt vi bestyrelsesmøde om formiddagen og fællesmøde med DF’s Interessekreds for Registrering om eftermiddagen.
På bestyrelsesmødet blev d. 15. januar fastsat som ny dag til afslutningen af generalforsamlingen og de dertil hørende valg. Desuden arrangerede vi et oplæg for at lokke medlemmerne til generalforsamling.
Høringsdagen i Vejle om Fælleskatalogen blev diskuteret, men høringspapirerne fra Jesper Laursen kom for sent til, at vi kunne tage dem med i diskussionen.
Om eftermiddagen havde vi et frugtbart møde med DF’s Interessekreds for Registrering, og vi tog hul på planlægningen af en fælles temadag (eller vidensdelingsdag) til foråret om formater og deres betydning for søgefunktionaliteten.

Venlig hilsen
Bodil Dalgaard-Møller