.
Et år med bibliotek.dk – set med brugerøjne – temadag 19. november 2002

Fabita afholder temadag  Mandag den 19. november kl. 10.00-15.00 i

Vesterbros kulturhus

Lyrskovgade 4, 1758 København V

 

Et år med bibliotek.dk – set med brugerøjne

Forskellige brugersynsvinkler på erfaringer med brugen af bibliotek.dk. Samspillet mellem den lokale katalog og bibliotek.dk. Ændringer i lånemønsteret med indførelse af bibliotek.dk Diskussion og spørgsmål efter hvert oplæg

Program:

9.30 -10.00         Kaffe, te og brød

10.00 -12.30       Brugerindlæg, erfaringer og iagttagelser:

Jørn Boye Nielsen, underviser, Helsingør

Kim Stubkjær Jørgensen, musikbruger, Virum

Helli Skærbak, fagsalsbibliotekar, RUB

Gunhild Søndergård, læsesalsbibliotekar, KKB

Irene Stadsgaard, fjernlån- og fagsalsbibliotekar, Statsbiblioteket

12.30 -13.30       Frokost

13.30 -14.00       Sammenfatning af brugersynspunkter  ved Søren Kaae, Fabita

14.00 – 14.45      Datagrundlaget for bibliotek.dk:  ved Birger Kriegbaum Sørensen, DBC

14.45 – 15.00      Afsluttende debat

PRISER:             Medlemmer af FABITA: gratis

                             Andre medlemmer af BF: Kr. 144

Medlemmer af andre fagforbund: Kr. 200

Tilmelding senest fredag den 9. november til Lone Lyk-Jensen, Helsingør Bibliotek  på e-mail llj65@helsbib.dk