.
Samsøgning – hvorfor og hvordan? temadag 21. maj 2001

Fabita afholder temadag om Samsøgning – hvorfor og hvordan?

Z39.50 for begyndere Mandag d. 21. maj 2001 kl. 9.30-15.30 på Roskilde Bibliotek

Temadagen giver mulighed for at finde ud af, hvad Z39.50 er, hvad det kan bruges til og hvorfor man bør interessere sig for det. Vi kigger på det fra den teoretiske, den standardmæssige og den praktiske synsvinkel og på folke- og forskningsbiblioteker, og der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål.

Program:

  9.30-10.00                Kaffe, brød, snak

10.00-10.05                Velkomst

10.05-10.50                Hvad er Z39.50?

                                   Håkon Lund (Danmarks Biblioteksskole, Kbh.)

11.00-11.45                Det danske og internationale samarbejde (bl.a. danZIG-profilen, Praksisregler for søgeveje)

                 Leif Andresen (Biblioteksstyrelsen)

12.00-12.45                Frokost

12.45-13.30                Z39.50 i praksis på et forskningsbibliotek (bl.a. DEF)

                 Anne Sandfær (ICL-Invia – tidl. DNLB)

13.45-14.30                Z39.50 i praksis på et folkebibliotek (bl.a. Ringbib 2001)

                 Inge Lise Jensen (Herning Centralbibliotek)

14.45-15.30                Z39.50 i en fælleskatalog (bl.a. implementering af Praksisreglerne) + opsummering

                 Bodil Dalgaard-Møller (Dansk BiblioteksCenter)

Afholdelsessted: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde

(indgang ad bagindgangen, da biblioteket først åbner kl. 10)

Pris (inkl. frokost): Fabita-medlem: gratis, BF-medlem: 144 kr., øvrige: 200 kr.

Tilmelding senest torsdag d. 10. maj 2001 til Søren Kaae på e-mail kaa@balk.dk eller

pr. brev på adressen Ballerup Bibliotek, Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup