.
Ude i felterne: Formatændringerne set fra et folkebibliotek

Referat af indlæg v/ Niels Jensen, Gentofte Bibliotekerne

Gentofte Bibliotekerne anvender bibliotekssystemet DDElibra fra firmaet Axiell, og de nye formatændringer og koder er taget i brug med den nye version af DDElibra (9.8), som blev frigivet i august 2009. Niels Jensen var positiv over for ibrugtagning af de nye funktionskoder, som vil give langt bedre søgninger i fremtiden, men han havde dog betænkeligheder ved nogle af ændringerne. Det drejede sig bl.a. om forfatternavnene i felt 720, som han ville ønske var i inverteret form, og funktionsbetegnelsen ’oversætter’, der ikke er dækkende nok for den tidligere betegnelse ’på dansk ved’.

Den nye skelnen mellem skøn- og faglitteratur i 008-delfelter foreslog Niels Jensen også rettet bagud i Danbib, så bibliotekerne kunne hente de rettede poster ind i egen base. Dette ønske afstedkom to kommentarer fra henholdsvis Bodil Dalgaard-Møller, DBC, som fortalte, at der snart skal laves en register-kørsel i Danbib, så de nye koder for skøn- og faglitteratur bliver søgbare her, og fra Susanne Thorborg, DBC, som sagde, at der planlægges omkørsel af DBC’s egen base, og her kunne eventuelt inddrages rettelser til bibliotekerne. Niels Jensen foreslog endvidere, at spillefilm også skulle have påført skønlitteratur-koden i felt 008.

I felt 520 med tidligere udgaver skal der kun være et aktivt link, hvis biblioteket har den tidligere udgave. Den nye søgekode en=faustnummer kan bruges til at vise alle udgaver af en titel. Angående e-bøger, der også er udgivet i trykt form, ønskede Niels Jensen, at sidetal medtages i formatet i felt 300 eller i en note.

I det hele taget mente Niels Jensen, at der er tale om en god udvikling af formatet frem mod en ægte online-katalog, men det er dog ønskværdigt, at der laves flere opslag på medforfattere eller lignende i stedet for betegnelse ’et al..’. Her indskød Hanne Hørl Hansen, DBC, at det spørgsmål har været drøftet med Biblioteksafgiften i Styrelsen for Bibliotek og Medier, men økonomien er ikke til en udvidelse af Danmarc2-formatet. Anne Rasmussen, DBC, supplerede med at sige, at noter med forfatterangivelser godt kan indberettes til Danbib. Desuden spurgte Søren Kaae, Ballerup Bibliotek, hvorfor vi ikke fjerner ’et al.’, for brugerne/lånerne forstår det ikke.

Niels Jensen havde to ønsker mere, hvoraf det ene drejede sig om sprogkoder for film, som han foreslog opdelt i hovedsprog og de sprog, der synkroniseres til, så det er muligt at søge på hovedsproget alene. Det andet ønske var, at katalogkoder kunne være uden periodeangivelse, for det ville være en fordel, når der skal dannes delbaser i lokalkatalogen især med netpublikationer.