.
Generalforsamling 2009

Kl. 10-15, mandag den 16.marts
i Bibliotekarforbundets Hus på Lindevangs Alle

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen skal indsendes senest 6 uger før – d.v.s. de skal være modtaget mandag den 2. februar, og dagsorden samt yderligere information vil blive udsendt senest fire uger før.

Bestyrelsen består p.t. af 5 medlemmer, idet suppleanten, Lene Østergaard, Skive er trådt ind i stedet for Ruth Hedegaard, som har fået nyt arbejde. Bodil Dalgaard-Møller ønsker ikke genvalg. Og der er brug for mindst en suppleant. Alle medlemmer bedes derfor overveje, om de har lyst til at deltage i det – synes vi selv – meget berigende netværksarbejde, som faggruppearbejdet er. Man er også velkommen til at forslå andre egnede kandidater.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive afholdt et fagligt arrangement. Tilrejsende medlemmer vil få refunderet togrejsen.