.
Beretning for perioden 2003-2004

FABITA – faggruppen for kataloger Beretning for perioden 2003-2004

Til den forrige generalforsamling i Aalborg den 26. oktober 2002, var der 4 fremmødte: 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 HB-medlem! Generalforsamlingen blev derfor suspenderet og genoptaget den15 januar 2003, og vi havde da allieret os med Per Hoffman Hansen fra Silkeborg, der havde et spændende indlæg om Databasen, bibliotekets diamant. Det lokkede 17 deltagere af hus.

Den valgte bestyrelse har siden da afholdt 8 møder, og de har primært været anvendt til at planlægge arrangementer og indlæg til Fabita-bladet, men vi har også behandlet henvendelser udefra, og vi har evalueret den medlemsundersøgelse, vi satte i værk sidst i forrige valgperiode. Besvarelserne viste, at de fleste af vore medlemmer er multifunktionelle, og at ønsker til aktiviteter kunne opdeles i 4 temaer: Materialevalg/accession, webkatalog, formater, og netpublikationer. Disse ønsker har vi så tilstræbt at efterkomme.

Fabita har haft et meget vellykket samarbejde med DFs Forum for Registrering. Vi har afholdt to fælles velbesøgte temadage: I april 2003 en vidensoprustningsdag med titlen: Når bare formatet holder – med sammenligning mellem Marc21 og DanMarc2 belyst af forskellige oplægsholdere. Og i marts 2004 en dag om materialevalg med titlen: Et valg er et valg er et valg – eller er det? Her var både bidrag fra forsknings- og folkebiblioteker samt leverandører. I maj 2004 har vi i samarbejde med BF og DBC afholdt 2 roadshows om Materialevalg under forandring, henvendt til folkebibliotekerne.

Fabita-bladet har selvsagt indeholdt stof fra de nævnte temadage, og desuden har vi samlet stof til et nummer om netpublikationer. Det emne er vi imidlertid ikke færdige med, så vi har en temadag på bedding til den 15 november med titlen: Har du styr på netpublikationerne i din base?

Som nævnt har vi også behandlet henvendelser fra BF: 1 besvarelse  om bibliotek.dk, og nu senest om den nye netværksstruktur, som omtalt i sidste nr. af bladet. Vi håber på en engageret diskussion i forbindelse med generalforsamlingen.

Endelig skal nævnes, at vi har kigget på vores hjemmeside og på mulighederne for nyhedsbrev og diskussionsforum via BFs hjemmeside. Der er desværre ikke tilmeldt så mange, at vi har kunnet erstatte vores gamle mailingliste med et nyhedsbrev. Vi kunne godt bruge et nyt engageret bestyrelsesmedlem, der vil være med til at give hjemmesiden et løft.