.
Generalforsamling, 26. oktober 2002

Referat fra Fabita’s generalforsamling 26.10.02

Fremmødt var: Bente Herborg, Søren Kaae og Lone Lyk-Jensen – alle fra bestyrelsen. Som observatør deltog Pernille Drost fra hovedbestyrelsen

1. Valg af dirigent: Grundet det meget lille antal deltagere ansås dette ikke for nødvendigt

2. Valg af referent: Lone L-J

Efter længere tids frem-og-tilbage-drøftelser blev deltagerne enige om at suspendere generalforsamlingen. Det ansås ikke for rimeligt, selv om det var muligt iflg. vedtægterne, at 3 bestyrelsesmedlemmer alene vedtog bestyrelsens egen beretning, regnskaber og budget. Endvidere var der ingen medlemmer til stede at vælge revisorer iblandt – og dette var nødvendigt på grund af de to tidligere revisorers fratræden. Dato og sted for genoptagelse meddeles medlemmerne efter bestyrelsesmødet den 31.10.

Til medlemmerne!
Ovenstående referat siger vist helt klart, at vi bliver nødt til at genoptage den suspenderede generalforsamling. Dette vil finde sted:   Onsdag den 15. januar 2003 på DBC

Dagsordenen som den 26.10.

Det er nødvendigt, at der kommer kandidater til bestyrelsen – indtil nu har kun Anne Kathrine Skibelund meldt sig som kandidat  Mulige kandidater til revisorposterne er nu fundet.
I forbindelse med generalforsamlingen inviteres medlemmerne til et fagligt arrangement med følgende program:

Kl. 10-10.30           Kaffe
10.30-12                  Databasen – Bibliotekets Diamant Ved Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek
12-13                         Generalforsamling
13-14                         Frokost
Tilrejsende medlemmer vil få refunderet togrejsen.
Af hensyn til bestilling af frokost med mere må vi bede om tilmelding senest 8. januar til Bodil Dalgaard, DBC