.
Bestyrelsesmøde, 21. juni 2001

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I  FABITA TORSDAG DEN 21.6.MMI

Tilstede: Hanne, Lone, Aage, Bente (ref.)

Afbud: Bodil, Søren

Mødet skulle have været fælles med accessionsfaggruppen, men den ene af de to, der var kontaktet, kunne ikke, og den anden har ikke svaret. Vi må konkludere, at de ikke er interesserede.

Punkt 1: Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Referatet blev godkendt. (referentens bemærkning: det var da vist den 12 marts, ikke den 12 april, som var skærtorsdag).

Punkt 3: Evaluering af temadag den 21 maj.

Hanne viderebragte en ros på tredje hånd: Elsebeth Kirring havde talt med nogle deltagere, der roste os for vores altid relevante og aktuelle valg af emner. Vi var enige om, at det havde været et godt møde, og at det havde givet et godt billede af principperne omkring samsøgning, søgeveje og Z39.50. Formen havde været god: 5 ret forskellige indlæg gav afveksling, og derved blev der noget vedkommende for de fleste, både m.h.t. tilgangsvinkel og detaljering.

Desværre var der 2 fejl i materialet til annonceringen, og de nåede ikke at blive rettet i DF-revy. Der var ret mange ikke-medlemmer, det skæppede i kassen.

Roskilde er et smaddergodt sted, de er søde og samarbejdsvillige, og det kørte som smurt. Spørgsmålet er, om vi kan være bekendt at belaste dem hver gang. Det affødte en diskussion om andre muligheder: Fredericia var også OK, Odense-arrangementet kørte fint, men det lå for langt fra stationen. Centralbiblioteket i Odense har desværre ikke egnede lokaler.

Der er behov for kortlægning af egnede lokaleforhold på strækningen Roskilde/Vejle. Hvordan er bespisning, sal, toiletforhold, transport til station etc. BF opfordres til et rundspørge hos de større biblioteker på strækningen.

Punkt 4: Næste temadag.

Hermed havde diskussionen efterhånden rettet sig mod næste temadag.

Bente undersøger prisniveauet i Studenternes Hus i Århus. Lone undersøger muligheder i Taastrup og på RUB. Da vi har godt med penge i banken, har vi råd til at betale for lokaler.

Vi skal undgå sammenstød med BFs landsmøde i Øer (Ebeltoft) den 3-4 november. Der satses på den 19 eller den 26 november.

Emne: Efter en snak om at tage tråden op fra tidligere temaer (Sørens om at pudse katalogen, problemer med søgekoder i h.t. praksisreglerne), landede vi på: Et år med bibliotek.dk, belyst fra forskellige vinkler. Disse kunne være:

Brugerens syn (udlånsbibliotekarens)

Læsesalens syn (fjernlånsbibliotekarens erfaringer)

Bibliotek.dk som artikelbase (bruger? bibliotekar?)

Inddata synsvinklen (databasebestyrerens erfaringer- herunder info om nye matchkriterier).

Til næste møde skal vi have overvejet kandidater til de forskellige synsvinkler, evt diskutere problematikken med kolleger med forskellig tilgangsvinkel.

Yderligere planlægning og fastlægning af oplægsholdere i august (uge 34 eller 35). Møde i Århus. Lone udsender mødekort, som skal besvares senest 17 juli.