.
Bestyrelsesmøde, 12. januar 2001

Referat fra Fabita-bestyrelsesmøde 12.1.01

1. Godkendelse af dagsorden    Godkendt. LLJ referent
2. Godkendelse af referat fra 17.8.00    Godkendt
3. Bestyrelsens konstituering    Kasserer: Søren
Sekretær: Lone
Kontaktperson til BF: Bodil
Blad: Hanne
Webmaster: Søren, som meget gerne vil have en assistent

4. Opfølgning på temadagen og andre ideer til fremtidigt arbejde    Ord som hjælpeposter, grænseflader, registeroplægning, z39.50, webkataloger, dk.5 og emneord svirrede gennem luften.
Vi blev enige om følgende under arbejdstitlen ”Samsøgning – hvorfor og hvordan.  Z39.50 for begyndere”
Som optrædende fandt vi følgende emner:
Håkon Lund: Z39.50 : hvad er det og hvorfor taler alle om det? (Søren kontaktperson)
Leif Andresen: Praksisregler, danzigprofil (Bodil kontaktperson)
Noget om det fælles ståsteds betydning for DEF (Bodil sonderer)
Bodil Dalgaard: Erfaringer fra det virkelige liv : hvad skal der gøres, for at det kan fungere bedre
Noget om Ringbib 2001 ved en fra Herning (Aage kontaktperson)

Foreløbigt program:
9.30-10.00: kaffe
10.00-10.45: Håkon Lund
11.00-11.45: Leif Andresen
12.00-12.45: frokost
12.45-13.30: DEF
13.45-14.30: Herning
14.45-15.30: Bodil

Sted: Roskilde Bibliotek (Lone kontaktperson)

Tidspunkt: helst 18.5, ellers 15. eller 16.5

Bladet skal ud inden temadagen med noget baggrundmateriale for dagen

5. Næste møde    12.3.01 i BF’s lokaler kl. 10-15
6. Evt.    a. Vores webadresse skal med i bladet
b. Afgåede bestyrelsesmedlemmer takket på behørig og værdig vis

Det har efter referatskrivningen vist sig, at vi ikke kan låne Roskildes lokaler i den ønskede uge,
så besked om endelig dato følger