.
Nyt fra bestyrelsen

I bestyrelsen byder vi velkommen til Nina Kopp, DBC, og Michael Lukas Petersen, KB. Både Nina og Michael har erklæret sig rede til at arbejde med formidling, og vi regner med at vi får forbedret både bladet og hjemmesiden. På tegnebrættet ligger en online katalogisatorens boghylde.

Vi vil gerne forbedre Fabitas økonomi. Derfor indfører vi en beskeden egenbetaling for medlemmernes deltagelse i temadage på kr. 100. Næste temadag bliver den 4. december i Middelfart. Se annonce i dette nummer af bladet, og Nina Kopps artikel om de nye funktionskoder.

Fabitas bestyrelse: Nina Kopp, Anne Serup, Bente Herborg Christensen, Kate Toft Madsen, Michael Lukas Petersen og Lene Østergaard.