.
Slides fra temadag 22.11.2012

Hvem har adgang til hvad? Offentlige biblioteker og den restriktive adgang /v.  Harald von Hielmcrone, SB >> oplæg

E-reolen og forlagsbranchen  /v. Thor Dekov Buur, Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen >> oplæg

Synliggørelse versus økonomi – kan bibliotekerne opfylde brugernes behov? /v. Christian Knudsen, KB, KUBIS >>oplæg

E-bøger/e-ressourcer og katalogen /v. Nikolaj Kjær Hansen, CBS og Knut Anton Bøckman, KB, DIS  >> oplæg og oplæg

Hvordan kan man søge ressourcerne i fælleskatalogerne? Kommer ressourcerne i DanBib? /v. Inger Andersen, Vejle Bibliotek >> oplæg 

Hvordan ser fremtiden så ud, og hvordan passer Danskernes Digitale Bibliotek ind i dette billede? Afslutning og sammenfatning./ v. Michael Anker, Kulturstyrelsen >> oplæg