.
Hvad var det nu med WorldCat og de danske biblioteker?

En projektstatus

I 2008 afsluttedes et DEFF-projekt med hovedformål at forberede en eksport at beholdningerne i bibliotek.dk til WorldCat. Projektet blev gennemført med 5 delprojekter, som hver belyste forskellige forhold i forbindelse med øget samarbejde med WorldCat – foruden selve eksporten af data, udbyttet ved genbrugskatalogisering, mapning af DK5 til Dewey og ikke mindst slutbrugerne fra hele verden og deres møde med de danske biblioteker. Resultaterne var meget positive og resulterede i nyt projekt – for 2009, hvor hovedopgaven er at implementere resultaterne fra 2008.

Hvem er vi?
Styregruppen er som sidste år:
Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier (formand)
(LEA@bibliotekogmedier.dk)
Per Mogens Petersen, DBC, (PMP@dbc.dk)
Helle Brink, Statsbiblioteket (projektleder) hb@statsbiblioteket.dk

Og hvor er vi så lige nu?

  • Eksporten af data fra bibliotek.dk til WorldCat er i fuld gang og – efter flere test – forventes klar omkring 1. december.
  • Det betyder, at de 8 biblioteker der har meldt sig som leverandører kan forvente at modtage bestillinger efter 1. december. Første workshop om de hertil knyttede opgaver blev afholdt 27. august 2009 – med forventet opfølgning i november og herefter Netværks-møder.
  • Ved at udarbejde retningslinier for genbrugskatalogisering via WorldCat
  • Ved at udarbejde mapning fra andre decimalklassesystemer end DK5
  • Ved at opdatere oplysninger om de danske biblioteker i biblioteksregistret i WorldCat (Registry)

Vi forventer at delprojekterne kan afsluttes i starten af 2010 og at der vil være dannet netværk til at udveksle erfaringer mm i forbindelse med det øgede samarbejde med WorldCat/OCLC. Vi ser frem til at kunne arbejde med og anvende de værktøjer som OCLC har udviklet de senere år – værktøjer som bla. ”Collection Analysis”, som de danske biblioteker kan få glæde af med hele den danske beholdning eksporteret til WorldCat.

Og hvad får vi ud af det?
Vi ser frem til at få erfaringer med et øget samarbejde med OCLC og WorldCat – både i fjernlånet, hvor vi har lånt via WorldCat i snart 20 år, i katalogiseringsøjemed, hvor genbrugsprocenten er meget stor i World-Cat og ikke mindst for at at kunne deltage på lige fod i lånesamarbejdet og bidrage til at udstille og give adgang til de danske biblioteker og den danske kulturarv til hele verden.

Uddybet artikel ved Leif Andresen bringes i næste nummer af DF Revy, der udkommer i starten af oktober.