.
TING / referat af et oplæg ved Michael Anker, Københavns Digitale Bibliotek

KKB og ÅKB har startet projektet TING i 2008 for at sætte fokus på digital formidling. Traditionelt har folkebibliotekerne satset meget på formidling i det fysiske rum, mens de elektroniske data i højere grad kun er stillet til rådighed. Vi har mange data vi ikke bruger, mente Michael, vi kan ”make the data work harder”

Kernen i projektet er en databrønd som samler data, som udover bibliografiske data omfatter bl.a. elektroniske ressourcer, data fra MySpace, Litteratursiden samt statistiske og brugerskabte data.

De to biblioteker er gået i partnerskab med DBC. Projektet er baseret på Open Source software. De biblioteker, som tilslutter sig projektet har mulighed for selv at stå for driften og skal levere egen udvikling tilbage til fællesskabet. DBC tilbyder at driftsafvikle for dem, som ønsker det.

Bibliotekarerne skal have indflydelse på de matematiske sorteringsalgoritmer for at give mulighed for kvalificerede søgeresultater, som ikke baseres på kvantitet og popularitet. Der skal opbygges relationer mellem data bl.a. på baggrund af emner, tags og genrer.

Det er målet at give mulighed for facetteret søgning, hvor brugeren indgår i en dialog på baggrund af prædefinerede valg. Efter at have logget ind får brugeren søgeresultater på baggrund af sine præferencer.

TING har også en del ideer til supplering af formidling i det fysiske rum: Visuelle indgange til materialerne f.eks. elektroniske kort til rejsebøger og indbygget skærm i hylden ved edb-bøgerne som henviser til Safari Tech Books Online. Som forklaring på hvad der sker i det fysiske rum, kunne man vise antallet af reserveringer på de materialer, som ikke står på hylden, f.eks. Leif Davidsen. Storskærm som viser forside på nyindkøbte/ nyligt afleverede cd’er.

Lånerstatus, som er bibliotekets mest brugte side, kan gøres mere spændende ved at henvise til inspiration f. eks. andre har lånt, ugens anbefaling, o.l.
Der kunne være mulighed for at vælge engelske emneord til og fra.
Det er ikke alle datakilder som er nemme at samarbejde med. Infomedia er der f.eks. endnu ikke aftale med, men så klarer projektet sig uden og satser på en mere forhandlingsvillig indstilling efterhånden.

Koblinger mellem data laves i brønden – ikke i den enkelte søgning.
Marc formatet er ikke velegnet bl.a. til forsider og statistik, projektet har valgt xml som grundformat og Dublin Core til søgning og visning. Den bibliografiske post og tilsvarende elektroniske ressource kobles sammen, data vedrørende elektroniske ressourcer kommer fra metadata eller tags.
TING er meget åben for samarbejde på forskellige niveauer. En betaversion blev præsenteret på DBs årsmøde og 09.09.09 skal 1. version sættes i drift. Det er muligt for biblioteker at blive partner og indgå på lige fod i projektet. En anden mulighed er at blive ven og dermed blive orienteret om hvad der foregår. TING vil også gerne samarbejde med leverandører.

Projektet har en hjemmeside som løbende bliver opdateret: www.gnit.dk

(Ref. Anne Serup)