.
Værktøjer i hverdagen til søgning og katalogisering/ referat af Bodil Wöhnerts indlæg

Bodil er nu udviklingskonsulent på Esbjerg kommunes Biblioteker med baggrund i udlåns- og referencearbejde.

Bibliotekarens opgave har ændret sig fra bestå i søgning og formidling, i dag handler det mere om hurtig og effektiv informationsformidling. Det drejer sig om dokumentlevering her og nu og den enkelte bibliotekar behøver ikke at kende lånesamarbejdsreglerne – vi har det automatiserede fjernlån.

Som følge af at fokus nu mere er på praktisk og effektiv informationsformidling behøver vi andre værktøjer end de bibliografiske. Esbjerg har et ”elektronisk skrivebord” som har links til databaser, infoguider og nyttige websteder.

Bodil prioriterer at der kommer flere data i Danbib frem for at der bruges ressourcer på fælles grænseflade til de baser som ligger her.

Bibliotek.dk er et vigtigt arbejdsredskab i Esbjerg både for slutbrugeren og for formidleren, begge har gavn af mulighed for specialsøgning i musik, noder, artikler, netdokumenter og denne mulighed ønskes også til lokalhistorie. Bibliotek.dk bruges i høj grad som lokal søgeadgang for slutbrugeren. Bodil kunne ønske sig at der var mulighed for søgning på flere niveauer, der mangler redskaber til formidling på børneniveau.

Formidlerens søgestrategi afhænger af situationen: Ved titelsøgning bruges den lokal katalog, Danbib/bibliotek.dk og Google og ved emnesøgning: Bibliotek.dk. Den elektroniske boghylde og Google.

Det er et problem når bibliotekerne bruger deres få ressourcer på de samme katalogiseringer, bedre koordinering er meget ønskeligt.

Esbjerg bliver pilotkunde på Axiell Arena. Her er de kendte søgemuligheder suppleret med metadata, hjælp til søgninger, tagging, rating, anmeldelser, bogforsider, værkmatch og andre web 2.0 teknologier.

Bodil er tilhænger af en fælles gateway til bibliotekernes samlinger, en fælleskatalog på forskellige brugerniveauer. Der bruges mange ressourcer i biblioteksverdenen på udvikling, det er ønskeligt med enighed om retningen.

E-ressourcerne bør med i katalogen, disse er pt uoverskuelige både i Danbib og i bibliotek.dk..

Ref.:Anne Serup