.
Udbuddet af poster i Danbib og bibliotek.dk / referat af Bodil Dalgaard Møllers indlæg

Bodil Dalgaard Møller begyndte sit oplæg med fire spørgsmål til publikum, som de fik et par minutter til at diskutere med deres sidemand:

  • Hvor mange bibliografiske poster er der i Danbib–og fordelt på hvor mange titler?
  • Hvor mange dataleverandører sender til Danbib og for hvor mange lokaliseringer (biblioteksnumre) ?
  • Hvor mange bibliografiske poster er der i bibliotek.dk—og fordelt på hvor mange titler?
  • Hvor mange dataleverandører sender til bibliotek.dk og for hvor mange lokaliseringer (biblioteksnumre) ?

Som repræsentant for et lille bibliotek hvis poster er i Danbib, men ikke i bibliotek.dk, var jeg klar over at bibliotek.dk måtte være mindre end Danbib, men at forskellen var så stor var forbavsende: 29 millioner poster i Danbib, og ”kun” 16 millioner i bibliotek.dk, og ser man på antallet af titler er bibliotek.dk kun halv så stor som Danbib.

BDM kom lidt ind på lokaliseringsmetoder i basestrukturen. Her er der som bekendt store forskelle mellem poster fra folke- og forskningsbibliotekerne.

En markant forskel mellem Danbib og bibliotek.dk er jo at Danbib indeholder også de såkaldte MLT-poster fra Library of Congress og British Library, samt ISSN-poster og NOSP-poster. Sidstnævnte var dog vist på vej ud af basen. Og som noget nyt i 2008 er de lokalbibliografiske poster kommet ind. Søgefunktionaliteten er også væsentlig bedre i Danbib, slutbrugerne får ikke samme funktionalitet i bibliotek.dk.

Som professionel er jeg meget glad for Danbib via Netpunkt—og også for bibliotek.dk. Dog funderer jeg over, om ikke der er mange slutbrugere som ville være glad for at finde det samme i bibliotek.dk som man kan i Danbib: her tænker jeg på poster fra de små privatbiblioteker, og på MLT-posterne.

Ref.: Kate Toft Madsen