.
Nyt fra bestyrelsen og referat af den ekstraordinære generalforsamling

Siden sidst har bestyrelsen haft travlt med planlægningen af den forestående temadag om fælleskatalogen, og med at få en aftale i hus med Barbara Tillett (Library of Congress) omkring et arrangement om RDA senere i år. Arbejdet med den nye webside, www.fabita.dk, fortsætter.

I dette nummer af bladet tager vi endnu en gang Dansk Lokalhistorisk Base under kærlig behandling, denne gang med artikler fra Eva Stennicke og Søren Brunbech.

I forbindelse med bestyrelsesmødet d.3. december 2007 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling. Formålet var, at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant, hvad der også lykkedes. Vi er således fuldtallige igen.

Referat:

  1. Valg af dirigent: Bodil Dalgaard Møller blev valgt som dirigent.
  2. Valg af referent: Kate Toft Madsen blev valgt som referent.
  3. Dirigenten konstaterede at formalia vedr. indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var overholdt. Formålet med generalforsamlingen var at afholde supplerende valg til bestyrelsen, og dirigenten konstaterede at kandidatopstillingerne af 2 kandidater var indløbet rettidigt.
  4. Præsentation af kandidaterne:
    a. Lene Østergaard, Skive Bibliotek
    b. Anne Serup, Vejle Bibliotekerne
  5. Der var ingen modkandidater. Anne er det nye medlem af bestyrelsen, og Lene suppleant. Dirigenten ønskede dem tillykke med valget.

Ref.: Kate Toft Madsen