.
De lokalbibliografiske poster i Danbib:1

I efteråret 2007 blev 200.000 poster fra DLB gjort tilgængelige i DanBib. Dermed blev alle de gode lokalbibliografiske data, samlet af flittige kollegaer gennem årene, bragt længere frem i lyset til glæde for fortrinsvis bibliotekarerne. Næste helt oplagte skridt er selvfølgelig også at gøre dem direkte tilgængelige for en bredere kreds gennem bibliotek.dk.

Men hvor mange af vores kollegaer husker så at bruge DLB-posterne i publikumsarbejdet? I søgebilledet i Danbib skal man scrolle ned i bunden af boksen til baseafgrænsninger for at finde DLB – så den nye mulighed gemmer sig næsten for godt. Er man kommet så langt fungerer det dog udmærket at man bekvemt kan søge i hele DLB, i DLB + Standard og i de geografisk afgrænsede delbaser.Noget generende er det dog at man ryger ud af den valgte base og tilbage til hovedbasen hvis man på den fremfundne post klikker på et af emneordene.

Men det er klart at hvis jeg skal se på DLB-basen og dens indhold med mine gamle kritiske briller fra min tid som censor på Biblioteksskolen, så er der nogle ting der falder i øjnene. Det første er den uensartede geografiske dækning. Det ved vi alle der er forskellige historiske forklaringer på, og man kan vel håbe på at den nye synlighed kan være en motivation til at få fjernet nogle af de sorte huller. Der er også en påfaldende forskel på indekseringsdybden i de poster der bliver lagt ind, og her kunne man ønske sig at indeksørerne koordinerede og snakkede mere sammen.
Man kan også mere overordnet filosofere over, om det giver mening at have særlige lokalbibliografiske registreringer. Her bliver man heldigvis med den nye og mere bekvemme adgang bekræftet i, at man i DLB basen kan fremdrage meget materiale der ikke kun er til glæde for de traditionelle målgrupper af slægtsforskere og lokalhistorikere, men også kan bruges til de elever på mange niveauer der skal skrive opgaver der tager udgangspunkt i en lokal synsvinkel. Det kan være om byudvikling, miljøproblemer eller til de traditionelle historieopgaver.
Men det er nok en diskussion værd at finde ud af hvor snitfladen skal ligge mellem de lokale og de generelle registreringer. Det er dog også en temmelig kompliceret problemstilling der blandt meget andet handler om hvordan man mest hensigtsmæssigt udnytter de indekseringsresurser der ligger centralt og decentralt.

Jeg vil bekvemt undgå at gå ind i diskussionen og i stedet slutte med det fromme håb at ”nogen” sørger for at alle de gode og gedigne artikler der bliver publiceret i alle de lokalhistoriske foreningers forskellige slags skrifter kommer under bibliografisk kontrol, og at der bliver taget hånd om hele den lokale Impressa der i dag er overladt til (undskyld) ”tilfældige” lokale registreringer.