.
De lokalbibliografiske poster i Danbib: 2

I Helsingør har vi arbejdet med lokalbibliografi i rigtig mange år. Vi har været med fra starten i 1970’erne da man drømte om at der for hvert amt i Danmark skulle stå et bind på hylden fyldt med lokalbibliografiske henvisninger. Siden kom EDB’en, databaser, søgesystemer, faustnumre, felt 016 og en hel masse andet, som selvfølgelig er en meget stor fordel i formidlingen af det lokalhistoriske materiale. Så skidt med at der aldrig kom til at stå et par hyldemeter lokalbibliografier.
I Helsingør har vi 27.350 poster som dækker det tidligere Frederiksborg Amt, nu om stunder siger vi Lokalbibliografi for Nordsjælland. Bibliografien har de sidste mange år været finansieret i samarbejde med stort set alle biblioteker/kommuner i området.

Men indtil posterne blev søgbare i Danbib i eftersommeren 2007, har de ”kun” været søgbare via Helsingør Kommunes Bibliotekers hjemmeside, og selvom det har været naturligt for områdets biblioteker at linke til siden med posterne, er det jo ikke det samme som at være med i Danbib.
Den lokalbibliografiske base i DanBib åbnede i september 2007. Ved premieren lå der 200.000 poster, her et halvt år efter er vi oppe på 236.000 poster. Forud for afleveringen af posterne måtte flere af lokalbibliografiredaktørerne (mig selv inklusive) gennem et større arbejde. Andre end jeg havde poster, som var indskannede efter de trykte lokalbibliografier, konverteret fra gamle edb-systemer eller som af andre grunde ikke kunne accepteres i DanBib.

I Helsingør har afleveringen af posterne medført en professionalisering i det daglige arbejde. Jeg har katalogiseret i mange år, og i al den tid har posterne ”bare” ligget sammen med eller som nabo til beholdningsposterne i Helsingørs base. De ”rigtige” katalogisatorer har checket mine poster og sikret, at jeg brugte felterne korrekt, ikke manglede en oplagt henvisning og ikke totalt havde misforstået hensigten med DK5. Men alligevel, i alle årene har posterne jo ”bare” skullet spille sammen indbyrdes. Nu optræder de pludselig i en større sammenhæng og skal matche andre – evt. centralt katalogiserede -poster for at få tilknyttet bestil-funktionen.

Selvfølgelig adskiller lokalbibliografiposterne sig stadig jævnligt fra andre poster ved deres detaljerede noter og emneord, hvor sidstnævnte især har fokus på sted, tid og personer. Men bevidstheden om at posterne nu er langt mere synlige og at tilgængeligheden er langt større, bidrager til en professionalisering.

Der har heldigvis altid været opbakning til lokalbibliografien blandt ledelse og kolleger i Helsingør. Det har bl.a. betydet at bibliografien i dag har egen søgeside www.lokalbibliografi.dk. Den fortsatte udvikling på området: større synlighed, lettere tilgængelighed og efterfølgende større benyttelse, betyder at områdets biblioteker sandsynligvis også de kommende år vil være medfinansierende.
I Helsingør har lokalbibliografiernes indtog i Danbib også været en anledning til at holde et brush-up møde for områdets biblioteker.

I Nordsjælland er lokalbibliografien som sagt et samarbejdsprojekt mellem de fleste biblioteker i området, så den 31. januar var vi en halv snes bibliotekarer, som gennemgik www.lokalbibliografi.dk og ikke mindst søge- og bestilmulighederne i DLB basen i Danbib.
De fleste var vist enige om at det havde været smartere hvis DLB basen var en af de baser man kunne vælge ved at klikke ude til venstre i stedet for en mindre rulleboks nede til højre.
Til gengæld var der udelt tilfreds ved oplysningen om at der i udviklingsplanen for bibliotek.dk i 2008 står: ”I en række svar på høringen i november 2007 blev foreslået at alle de lokalbibliografiske poster, der nu er kommet med i Danbib, også gøres tilgængelige for slutbrugerne og således bliver søgbare i bibliotek.dk. Der gøres de nødvendige forberedelser til dette.” Dette skridt vil for alvor trække posterne frem til gavn for brugerne. Desuden håber jeg meget at det vil støtte bestræbelserne på at få gang i det lokalbibliografiske arbejde i de områder, hvor det ligger stille.