.
Til læserne

Så lykkedes det! I januar holdt vi en velbesøgt generalforsamling, og sandelig om det ikke også lykkedes at få opstillet det nødvendige antal kandidater til bestyrelsen, således at vi for første gang i mange år får en fuldtallig bestyrelse. Se nærmere herom inde i bladet.Dette blad står ellers i formaternes tegn. Dels bringer vi et indlæg om de ændringer i danMARC2, som Katalogdataudvalget har foreslået. Dels indeholder bladet referater fra den vidensoprustningsdag, som vi i samarbejde med Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Interessekreds for Registrering afholdt i april under titlen: “Når bare formatet holder”. Arrangementet var en bragende succes med ca 120 deltagere.
Foruden de nævnte referater henviser vi til vores hjemmeside, hvor alle slides fra dagen er at finde – http://grupper.bf.dk/fabita/

Endelig kan I finde resultatet af den spørgeskemaundersøgelse, vi foretog i efteråret. Der indkom 30 besvarelser – svarende til ca halvdelen af antallet af personlige medlemmer, hvilket vi finder imponerende flot. Som I kan se, var det et udtalt ønske, at Fabita tog initiativ til at lave en temadag eller lignende om formater – så Interessekredsens forslag til emne for vores fælles arrangement blev modtaget med kyshånd.

Endelig er der et referat fra mødet den 17. december i Fagudvalget for Katalogisering.
God læselyst!