.
Nyt fra bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlingVi har desværre måttet sige farvel til bestyrelsesmedlem Irene Olsen, Søfartens Bibliotek. Til gengæld er det lykkedes os at hverve to ny ildsjæle, og denne gang endelig nogle fra folkebibliotekssektoren. Det drejer sig om Anne Serup fra Vejle Bibliotekerne, og Lene Østergaard, Skive Bibliotek. Men for at disse kan blive fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen er vi nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted ifm. det næste bestyrelsesmøde mandag d. 3. december 2007 på Statsbiblioteket i Århus. Generalforsamlingen finder sted kl.12-12.15.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Kandidater til bestyrelsen: Anne Serup, Vejle Bibliotekerne, Lene Østergaard, Skive Bibliotek
  4. Evt.

Tilmelding til generalforsamlingen sker via mail til Bente Herborg Christensen, bhc(snabel-a)statsbiblioteket.dk senest torsdag den 29. november.