.
Materialevalg / NJL

Ved Mona BrüggeMona Brügge fortalte først lidt om Det Nordjyske Landsbibliotek, som foruden hovedbiblioteket består af 14 lokalbiblioteker og tre bogbusser. Endelig har NJL betjeningsoverenskomst med Sejlflod kommunes tre biblioteker.
Det samlede budget er på 12 ½ mio. Men budgettet er fordelt på de enkelte enheder i henhold til en blanding af en basisbevilling + en “taxameter” tildeling udfra besøgstal og antal udlån.
Det danske materialevalg foregår via Mathilda, og det har betydet, at materialevalget er fremrykket tre uger i forhold til tidligere. Der bruges i dag færre bibliotekarer til bogvalget – nøgleordet er: fra valg til formidling! Men kvaliteten i bogvalget skal bevares og styrkes.
Alle har adgang takket være E-valg, og orienteringen sker, når materialet indgår. Biblioteket er organiseret i underteams med hver sit fagområde. Fagreferenter skriver vejledende annotationer til brug for valget. Der er sparet 29 bibliotekarer. Man orienterer sig kun om det valgte. Lokalbibliotekerne udarbejder profilskemaer, hvilket har gjort dem mere bevidste. Materialevalgsafdelingen foretager fordelingen – fagreferenterne gør det fagligt og foretager suppleringer. Modtageren tjekker materialevalget og kan bede om ændringer. Men da de er tilfredse, bliver det mindre og mindre. Så snart ordre er afsendt, kan materialet reserveres.
På musikområdet går NJL uden for DBC.

Valgmodellen ændrer sig i takt med udviklingen, materialevalget skal være dynamisk. Det ville være dejligt med samarbejde om fagdelingen i valget på overbygningsniveau

Ref. HG