.
Benchbib

Gentofte Bibliotekerne og Helsingør Kommunes Biblioteker har i forår og forsommer 2004 været sammen om projektet: Automatisering af kassationer.
Formålet var at komme med ideer til, hvordan kassattioner kunne automatiseres både med hensyn til gamle udgaver, døde titler m.m. Vi afgrænsede projektet til boglige materialer på både børne- og voksenområdet og koncentrerede os om skønlitteratur og en enkelt faglitteraturgruppe.
Rapporten blev afleveret til styregruppen 30.6. og ligger nu på nettet under adressen www.benchbib.dk under nyheder. Den indeholder både gennemgang af, hvordan de to biblioteker håndterer kassationsprocessen nu, forslag til, hvor der allerede nu kan ændres til mere rationelle arbejdsgange, og forslag til, hvordan man kunne udbygge elektroniske materialevalgssystemer med muligheden for at indskrive kassationsparametre allerede i indkøbsprocessen.
Det er selvfølgelig fremtidsmusik, at bøgerne selv springer ned fra hylderne og kasserer sig selv, men hvem ved – om få år er det måske virkelighed. I al fald har det været sjovt og spændende at deltage i projektet, og her i Helsingør har vi allerede taget fat på at ændre arbejdsgangene. Muligvis kan rapporten også inspirere andre

Lone Lyk-Jensen
Helsingør Kommunes Biblioteker