.
Til læserne

Som det fremgår af dette nummer, er det atter tid til generalforsamling, og i den forbindelse arrangerer vi som vanligt et fagligt indslag, idet Lis Nielsen fra Hovedbestyrelsen kommer og fortæller om BFs forslag om en ny struktur for faggrupperne. I modsætning til tidligere er denne del åben for alle BF’ere. Forslaget har været forelagt fag- og ansættelsesgrupperne til høring, og Hovedbestyrelsen har lyttet til de indvendinger som fremkom. Vi har ikke set det færdige forslag, men mener at kunne støtte det og glæder os til at høre Lis Nielsen fortælle om arbejdet.
Søren Kaae takker af fra bestyrelsesarbejdet, hvor han har varetaget posten som kasserer og passet vores hjemmeside. Vi har en kandidat til kassererposten, men vil meget gerne finde en netfan, som har lyst til at arbejde med hjemmesiden. I det hele taget synes vi, at vi trænger til nyt – og gerne ungt blod i bestyrelsen, så vi håber, at I følger Bodils opfordring til at fange an!
Den 15. november holder vi temadag i Vejle om netpublikationer – se annonce inde i bladet. Vi har allerede modtaget en del tilmeldinger, men hvis du ikke har meldt dig, kan du nå det endnu. Der er sidste frist 25. 10.
I maj/juni arrangerede vi i samarbejde med BF to roadshows om materialevalg. Det ene blev afholdt i København og det andet i Fredericia. Begge var velbesøgte og supplerede den temadag om samme emne, som blev holdt den 19. januar i samarbejde med DF.
I den forbindelse, skylder jeg Mona Brügge en stor undskyldning og jer andre en beklagelse over, at mit referat af Mona Brügges indlæg bragt i Fabita nr 1 i år, var gået fuldstændig i fisk. Vi henviser i stedet til DF-revy nr 4 s. 13, hvor indlægget er korrekt refereret samt til Mona Brügges egen powerpoint repræsentation, som ligger på vores hjemmeside: grupper.bf.dk/fabita/ under punktet Referat samt indlæg fra Temadag den 19. januar 2004.