.
Høringssvar, Kulturarvsstyrelsen ABM rapport

I sidste nummer af bladet bragte vi referater fra Fabitas ABM-temadag d.2. juni 2005 om samarbejdet mellem arkiver, biblioteker og museer omkring formater, registrering og udveksling af data. Nu har Kulturarvsstyrelsen udgivet en rapport som præsenterer et bud på et fælles format. Rapporten i sin helhed kan hentes på http://www.kuas.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/kulturarv-it/abm2006/abm-rapport_2006.pdf Rapporten er blevet sendt i høring, og bl.a. Fabita er blevet bedt om svar. Her er Fabitas respons på rapporten.

Kulturarvsstyrelsen
Henrik Jarl Hansen
Slotsholmsgade 1
1216 København K.

Hjørring, den 14. september 2006

Fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på Internettet.

Høringssvar
Fabita, Bibliotekarforbundets faggruppe for kataloger har haft rapporten til udtalelse og bringer hermed nogle generelle bemærkninger.

I faggruppen er vi meget optaget af kataloger og deres udformning, hvordan kan de udformes mest formålstjenligt for brugerne, hvordan søger brugeren og hvad kan vi aktivt gøre for at hjælpe dem etc.

Forsøget med at lave en samlet katalog over materiale fra arkiver, biblioteker og museer kan vi kun hilse velkommen. Meget materiale findes i vid udstrækning på de 3 institutionstyper, og ofte er det tradition og tilfældigheder der gør, at materialet er havnet det ene eller det andet sted.

Hvis det er muligt at lave en samlet katalog betyder det, dels at brugeren får flere muligheder for at søge efter materiale, dels at de bliver opmærksomme på institutioner, de måske ikke kender i forvejen, som har yderligere materiale.

Noget af det meget positive i rapporten og undersøgelsen er de tiltag, der er gjort for at fremme standardiseringen, så det bliver stadig nemmere at foretage samsøgninger m.v.

ARBIMUS, som har ligget til grund har bl.a. tillempet sit søgebillede til det, der bruges i Bibliotek DK, i den overbevisning, at det også er med til at gøre det lettere for brugerne, hvis de ser den samme opbygning i flere baser.

Vi hilser som sagt initiativet meget velkomment og håber, at der vil blive lavet yderligere tiltag i tillempningen af data, så de kan præsenteres samlet og med adgang til de yderligere oplysninger, der ligger i de enkelte institutioners registreringer.

På vegne af Fabitas bestyrelse
Ruth Hedegaard
Historisk Arkiv,
Vendsyssel historiske Museum