.
DELA—referat fra et seminar

“Bibliotekssøgning i én ‘Google’-lignende grænseflade direkte fra universitets e-lærings-platform “. Dette var undertitlen på seminaret om DELA-søgetjenesten. I Fabitas bestyrelse syntes vi det lød interessant, da vi netop var i gang med at planlægge vores temadag om “Omsyning af katalogen”: her var altså nogen som netop var i gang med en ny måde at tilbyde søgning i bibliotekskatalogen, og som ville forholde sig til udfordringen fra Google. Desuden ville der være en gennemgang af resultaterne af usabilitytesten, altså bruger-aspektet. Jeg deltog derfor på Fabitas vegne i seminaret på DTV den 30. august.DELA står for digital educational library access, og er et udviklingsprojekt støttet af DEFF. Målet er at udvikle en infrastruktur der gør det muligt og at skabe en brugergrænseflade der giver de studerende mulighed for at søge i deres eget biblioteks resurser og i DEFF, læse mail, få adgang til kompendier, kursus websider og meget andet fra skolens e-læringsplatform, alt sammen vha en single login.

På seminaret præsenterede DTVs Mogens Sandfær projektets tekniske hovedresultater. Tre forskningsbiblioteker har deltaget i DELA-projektet: RUB, SDU, og biblioteket ved Handelshøjskolen i Århus (ASB). De har barslet med tre forskellige løsningsmodeller-“integrationer”– som blev præsenteret på seminaret. Desuden var der en gennemgang af usabilitytesten.

Endnu er ingen af integrationerne sat i drift, men de lød hver for sig meget spændende, når de bliver til noget vil de danske studerende virkelig komme på business class. Men det Google-lignende måtte man kigge langt efter, og hvis ikke jeg tager fejl var det kun en enkelt integration, RUBs, som lagde op til videresøgning i Google. Man kan se det for sig: de studerende vil sidde med to browser-vinduer åbent: det ene skolens e-læringsplatform, det andet Google. Skal det virkelig være sådan?

Usabilitytestene var ikke opmuntrende, men der er jo tid endnu. Min sidemand ved seminaret kom fra folkebibliotekssektoren, og ville, ligesom jeg, gerne orienteres om hvad der rør’ sig. Vi i det øvrige biblioteksvæsen betjener jo også de studerende og har brug for indsigt i de tilbud de studerende har adgang til, så vi kan føre en fornuftig samtale med dem når de henvender sig hos os. Der var ingen mulighed for hands on ved seminaret, og det var et stort minus. Må jeg forslå, at der, når tiden er inde bliver holdt en hands on demonstration af integrationerne for BFs medlemmer?