.
HVAD ER EN KATALOG I DAG? Hvem skal strikke den sammen – og hvordan?

Der har altid været en katalog i biblioteket. Engang stod den i et skuffedarium midt i biblioteksrummet. Så kom den på edb, og blev en del af det enkelte bibliotekssystem.
Men så fik vi alle sammen world wide web, og en af de første opgaver blev at sy den gamle bibliotekskatalog om til en webgrænseflade. Og efterhånden blev katalogen jo bare en del af bibliotekets hjemmeside. Så vores synsvinkel på brugen af katalogen har jo ændret sig, i takt med at mulighederne ændrer sig, og det samme har vel også vores rolle og opgave i den forbindelse.Katalogisatorer har vel altid været engagerede i katalogens funktionalitet. Vi lægger et stort arbejde i registrering og behandling af data, og det giver selvfølgelig kun mening, hvis registreringen tjener sit tilsigtede formål. Før i tiden var vi nok mest engagerede i at lægge de relevante data ind. På et tidspunkt blev det så muligt også at forholde sig til visformater, men efterhånden som vi har data liggende på så mange forskellige måder, og vi har adgang til så mange forskellige datakilder, må vi jo også forholde os til præsentation og navigation i bred forstand.

Det er for tiden mange forskellige tiltag i gang, for at bibliotekerne kan udnytte den tilgængelige teknologi på nettet, og forskellige tilgangsvinkler til måden at designe søgesystemer på. Men en forudsætning er, at man sætter sig ind i brugernes adfærd på nettet, og i deres behov. Så der laves brugerundersøgelser og interviews, og brugernes adfærd logges så man kan registrere hvilke funktioner, folk kan finde ud af at benytte, og hvilke der sjældent er i brug.

Men hvilke konsekvenser drager man så, når man ser, at der ikke laves mange systematiske søgninger? Er klassifikationsdata så overflødige? Eller skulle man overveje at udnytte data på en måde, så man kan tilbyde enklere emnesøgninger? Er det lige meget med emneindekser, når brugeren bare googler sig frem? Emneord indgår jo altså også i fritekstsøgninger.

Det er den slags spørgsmål, vi kunne tænke os at få frem på bordet til FABITAS næste temadag: Omsyning af Katalogen, den 13 november i Odense.

OMSYNING AF KATALOGEN?

FABITA afholder temadag om brugeradfærd og katalogdesign

Mandag den 13. november i
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48, Odense

  • Hvordan følger vi brugernes adfærd på vore hjemmesider?
  • Hvordan fanger vi brugernes ønsker til katalogen?
  • Brugerundersøgelser, interviews, mockups, logs –
  • Hvilke konsekvenser drager vi af den viden vi får?
  • Skal vi efterligne Google eller Amazon?

PROGRAM

09.30-10.00 Ankomst og kaffe
10.00-10.10 Velkomst
10.10-10.50 Brugerne og fælleskatalogerne (netpunkt.dk og bibliotek.dk),
Kirsten Larsen, DBC
10.50-11.30 Ideerne bag Summa (Statsbibliotekets bud på en ny søgegrænseflade)
Jens Hofman Hansen og Dorete Larsen, SB
11-30-11.40 Pause
11.40-12.30 Ideerne bag Primo (Alephs bud på en ny søgegrænseflade)
Steen Pedersen, Fujitsu og Jørgen Madsen, KB
12.30-13.15 Frokost
13.15-13.55 Social Software og bibliotekskatalogen (hvordan passer web 2.0 ind i katalogen?) / Thomas Angermann, Gladsaxe
13.55-14.10 Kaffe
14.10-14.50 SSV – Selvbetjening via web
Niels Jensen, KKB
14.50-15.30 Opsamling og debat / Karen Grundvad Kvist, Det Administrative Bibliotek
DELTAGELSE ER GRATIS!!

Men af hensyn til fortæring skal tilmelding ske senest den 30. oktober til:
Bodil Dalgaard Møller på adressen: BDM(snabel-a)dbc.dk