.
www.danbib.dk – – din kilde til information om DanBib, netpunkt, bibliotek.dk

af Kirsten Larsen, Dansk BiblioteksCenter

Hvorfor?

DBC har nu i snart et par år publiceret information om vores databaser på www.danbib.dk. Vi oprettede sitet fordi den dyberegående information druknede lidt på DBCs hjemmeside, som har mange slags besøgende – og fordi vi synes noget information skal være tilgængelig også selvom man ikke har adgang til netpunkt.Hovedlinien er:

  • direkte information om hvordan man bruger baserne på netpunkt finder man stadig i hjælpe- og infotekster på netpunkt
  • dyberegående information og generel information om data, dataudveksling, interurbanlån etc. ligger på www.danbib.dk
  • vi forsøger at undgå dobbeltplacering netpunkt.dk-danbib.dk
  • fra start var fokus på DanBib og bibliotek.dk som de to helt store produkter. Efterhånden udbygger vi med ekstra information om de øvrige baser.

Hvem?

Målgruppen for sitet er primært biblioteksansatte eller andre informationsprofessionelle som arbejder med DanBib, bibliotek.dk eller de andre baser. Har man ikke tid til fordybelse i de mange spændende dokumenter, er der en søgefunktion på sitet som også gør det hurtige opslag muligt.

Information om DanBib

Som det kan ses af hovedmenuen, er der mest om DanBib.image004.gif
Vi har opdelt informationen om DanBib i 4 hovedområder:

  • DanBib generelt
  • Lånesamarbejde
  • DanBib via netpunkt
  • DanBib via Zpunkt

De to første kan være interessant uanset hvilken version af DanBib man bruger – og det er også her der er informationer om aflevering af poster og hentning af poster inkl. dataleverancer.
De to næste giver så informationer om de to specifikke grænseflader.

For Fabita-bladets læsere er punktet DanBib generelt måske det mest interessante:

image006.gifUnder basens indhold kan man finde links
til informationer om hvad basen rummer og hvor opdateret den er.

Datamodellen i DanBib forklares og hovedlinjen i reglerne for matchning af poster. Måske har du været til et af møderne hvor Paul Jensen gennemgik matchreglerne, men de står ikke længere lysende klart for dig? Så kan du her se principperne for match af de forskellige materialetyper.

Punktet Statistik giver en masse tal om DanBib – i disse tider er bestillingsstatistikken måske den der har størst interesse. Her kan du se at tallet for DanBib-bestillinger allerede efter 8 måneder er på 1.3 millioner.

Data til DBC rummer centrale dokumenter for alle der afleverer poster. Detaljerede vejledninger for henholdsvis folke- og forskningsbiblioteker mht indholdsformat og teknisk format. Er man nybegynder, er det her mærkelige betegnelser som transfil, ISO2709, validering etc. kan blive forståelige.

Data fra DBC giver tilsvarende vejledninger til de forskellige måder at genbruge data på: dataleverancer og download.

Punktet lånesamarbejde giver selvfølgelig informationer og vejledninger om alt fra z-bestil, kryptering af mails, BOB, VIP, NORFRi osv. Vi vil meget gerne have kommentarer fra jer: savner I noget? – er der noget der stadig er “sort tale”?

Netpunkt og Zpunkt

Her er informationerne ikke så omfattende da en del af de relevante informationer hører hjemme i grænsefladerne. Men her kan du fx finde en skemaoversigt over søgekoder i DanBib opstillet i “hierakisk form”, en kort forklaring af hvordan visformaterne i DanBib er defineret – og selvfølgelig hvordan en z-client skal sættes op til DanBib.

Bibliotek.dk

Informationen om bibliotek.dk er efterhånden også ret omfattende. Den giver ikke den almindelige vejledning i systemet – den skal findes i “Hjælp” på bibliotek.dk.

image008.gifMenupunkterne ses i rammen til højre.
Vi har for nylig lavet en gennemskrivning af vejledningen i at lave links til bibliotek.dk – til enkeltposter, til at udføre søgninger osv. Vejledningen findes nu både i en version til biblioteker og en anden til de webredaktører uden for biblioteksverdenen som er interesseret i at lave links.

I skrivende stund findes en side med informationer om den nye version af bibliotek.dk. Den er muligvis væk, når du læser denne artikel, fordi den nye version er sat i drift.

Her finder du også alskens statistik om bibliotek.dk, oplysninger om hvordan søgningen er skruet sammen og hvordan lånertjek fungerer (det der tjekkes er om de er registrerede lånere i det valgte bibliotek – så man kan afvise bestillinger som kommer fra ikke-registrerede lånere).
Du kan også læse hvordan “Gå-til-køb”-funktionen fungerer, og mekanikken i mange af de andre links der findes på bibliotek.dk, fx “Litteratur om forfatteren” og “Find titler der ligner”.

Andre baser

I år er vi begyndt at udvide med information om andre baser – pt. Lektørbasen og WorldCat – flere kommer til. Du kan nu både finde generel information om Lektørbasen, klagevejledning og genbedømmelser. WorldCat er der endnu ikke så meget information om – men vi henviser til OCLC for en stor del, da det er dem der er ansvarlige for dataene. Vi konverterer dem blot, når de er hentet og inden de vises.

Er det godt nok?

Jeg kigger jævnligt efter hvad der bliver søgt på på sitet for at sikre at vi får relevante emner med – eller at vi får brugt de ord I søger på. Men der er åbenbart en del der tror, de er kommet frem til DanBib, men det er vel næppe blandt dette blads læsere?
Det giver i hvert fald ingen hits når man søger på: et zebraføls farlige færd eller på delft-fayencer på kolraghus

Sig til hvis I savner noget, så vil vi se på forslagene. Vores intention er at www.danbib.dk ajourføres hver gang vi laver noget nyt eller ændrer noget – men der kan jo godt være “gamle nyheder” som vi ikke har fået med. Send en mail hvis du har forslag til undertegnede på kl(snabel-a)dbc.dk