.
Nye vedtægter og generalforsamling

Som det vil være mange af jer bekendt, har BF besluttet sig for at gribe sit arbejde med faggrupperne an på en ny måde. Bl.a. har man ønsket en standardisering af vedtægterne, og man har barslet med et sæt standardvedtægter for faggrupperne. Fabitas bestyrelse er nu i gang med at forberede et udkast til nye vedtægter for Fabita som tager udgangspunkt i disse standardvedtægter. De nye vedtægter vil blive behandlet på Fabitas næste generalforsamling. Retteligen burde generalforsamlingen finde sted til oktober i forbindelse med BFs generalforsamling. Vi har imidlertid besluttet os for at følge HBs henstilling om ikke at afholde faggruppernes generalforsamlinger i forbindelse med BFs generalforsamling. De nye standardvedtægter lægger op til at faggruppernes generalforsamlinger afholdes i marts-april-maj i ulige år. Vi har søgt BFs forretningsudvalg om tilladelse til at flytte datoen for generalforsamlingen, og fået accept herfor. Generalforsamlingen vil derfor finde sted i januar 2007. Mere herom når vi har fastlagt den endelige dato.