.
Back to basics—and flying into the future

Var titlen på en konference, der fandt sted i Reykjavik den 1. og 2. februar i år.
Den var arrangeret af Islands National- og Universitetsbibliotek i samarbejde med det Nordiske Forskningsbiblioteksnetværk og den Islandske Biblioteksforening.Hovedtemaet for konferencen var arbejdet med de nye katalogiseringsregler, der skal afløse AACR2, og som skal foreligge om to år, og hvad de kommer til at betyde for de bibliografiske standarder fremover. Hvad betyder det for vores arbejde med databaserne, og hvad sker der så med MARC-formatet. Det var meget spændende, og vi var 8 danske deltagere, heriblandt Erik Thorlund Jepsen, der som oplægsholder skulle give et billede af udviklingen her i Danmark.

Keynote speaker var Barbara B. Tillett fra Library of Congress, som talte om FRBR – Functional Requirements of Bibliographic Records, som er det begrebskompleks, som de nye regler skal baseres på, og om RDA – Ressource Description and Access, som de nye regler kommer til at hedde.

Der var i alt 9 oplægsholdere fra USA, England, Island, Tyskland, Norge og Danmark, som fortalte om udvikling og projekter i de enkelte lande, og mange var i gang med at implementere eller teste mulighederne for at implementere FRBR i de eksisterende systemer. Som bekendt havde vi to artikler om FRBR i det forrige nummer af Fabita-bladet.

Nu kan vi så bekendtgøre, at vi har fået en aftale med Barbara Tillett om at komme til Danmark i foråret 2008!! Fabita og DFs Forum for Registrering vil i fællesskab arrangere et møde, hvor danske bibliotekarer kan få lejlighed til at høre om udviklingen af RDA, og hvor langt man er kommet til den tid. Glæd jer, det er rigtig interessant, og hun er virkelig værd at lytte til.