.
Vi har brug for en suppleant til—gerne fra et folkebibliotek!

I år har vi sagt farvel til tre bestyrelsesmedlemmer, alle fra folkebibliotekssektoren. Deres afgang skyldes ikke surhed, men alder og sygdom. Vi har stadigvæk brug for en suppleant til-og meget gerne en fra folkebiblioteket. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder (ca. 4 gange årligt) og i det praktiske arbejde med temadagene. Det er ikke nogen stor arbejdsbyrde, men givende både menneskeligt og fagligt. Prøv det!