.
Indførelse af funktionskoder i DBC’s poster pr. 15. juni 2009

Som annonceret tidligere både i Bibliografisk Nyt, på Danbib-møder mfl. implementerede DBC pr. 15 juni 2009 en række danMARC2-ændringer. Den største ændring er den måde ophav fremover formateres i den bibliografiske post. Tidligere blev ophavsangivelser citeret fra materialet i felt 245 delfelt e og f eller i forbindelse med en udgave i felt 250 delfelt d og c. Fremover anføres i stedet en funktionskode for ophavets funktion i forbindelse med et opslag på ophavet.

Ændringen er trådt i kraft på bogområdet og lydområdet samt ved elektroniske tekster.

Baggrunden for ændringen er en ny tilføjet, valgfri regel i Katalogiseringsreglernes 2. del, 1.1F1:

Valgfrit: Citerede ophavsangivelser kan erstattes af opslag på personer og korporationer. Opslagene suppleres i så fald med en angivelse af funktion.

Hovedprincipperne for tildeling af funktionskoder er som følger (2):

  • Der vil som nu blive givet kontrollerede opslag på ophav i felt 100, 700 og 710 jf. Katalogiseringsreglerne. Herudover vil der i disse felter også kunne optræde en kode for ophavets funktion (se eks. 1).
  • Ophav, der ifølge reglerne ikke giver anledning til opslag og derfor tidligere blev formateret i felt 245 delfelt f eller felt 250 delfelt d, vil fremover blive formateret i en ukontrolleret og ligefrem form i et nyt felt 720 i delfelt o. I felt 720 vil der ligeledes også kunne optræde en kode for ophavets funktion.
  • Ophavets funktion inddateres sidst i felterne 100, 700, 710 og 720 efter ophavet.
  • Hvis samme person eller korporation udfører flere funktioner, kan delfelt 4 gentages.
  • Ophavsangivelser hørende til udgaven formateres ikke længere i felt 250 *c og *d, men vil i stedet blive formateret som de øvrige ophavsangivelser.
  • De koder, der vil blive anvendt, fremgår af danMARC2’s bilag J. Denne liste bliver ajourført løbende. (3)
  • Udover indførelsen af delfelt 4 til funktionskoderne er der i felterne 700, 710, 720 og 739 indført et delfelt g til angivelse af koden 1 for et al. I praksis vil det sige, at hvis de samme ophav har udført flere funktioner og der ved alle disse funktioner skal anføres et al., kan et enkelt delfelt g med koden 1 anføres efter alle funktionerne (se eks. 2).

2 – For yderligere oplysninger herunder kommentarer til visning se Bibliografisk nyt http://www.dbc.dk/om_dbc/nationale_opgaver/nationalbibliografi/bibliografisk_nyt/
formatendringer-i-dbcs-poster-pr.-15.-juni-2009#felt-100-110-239
3 – Se mere her: http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.bilagJ.htm
Eks. 1
Før
100 *a Bosmans *h Anne-Louise
245 *a Villa *c digte *e Anne-Louise Bosmans

Efter
100 *a Bosmans *h Anne-Louise *4 aut
245 *a Villa *c digte

ISBD-form
Bosmans, Anne-Louise
Villa : digte / forfatter: Anne-Louise Bosmans

Eks. 2.
Før
245 *a Øresundsregionen 2020 – fire fremtidsscenarier *c rapport *e
udarbejdet af: Christian Wichmann Matthiessen… [et al.]
700 *a Wichmann Matthiessen *h Christian
900 *a Matthiessen *h Christian Wichmann *z 700

Efter
245 *a Øresundsregionen 2020 – fire fremtidsscenarier *c rapport
700 *a Wichmann Matthiessen *h Christian *4 aut *g 1
900 *a Matthiessen *h Christian Wichmann *z 700
ISBD-form
Øresundsregionen 2020 – fire fremtidsscenarier: rapport/forfatter: Christian
Wichmann Matthiessen… [et al.]