.
RDA – Ressource Description and Access (2008)

RDA – Ressource Description and Access

Hvad indeholder og betyder
nye og i praksis internationale katalogiseringsregler for danske forhold?

Det vil du få en enestående chance for at få mere at vide om, når DBC med FABITA som faglig medarrangør afholder temadag på DBC fredag d. 21. november 2008 kl. 9:30-15:30.

Det er lykkedes os, at få Dr. Barbara B. Tillett til Danmark og give en præsentation af og status for de nye regler, der er planlagt at være afløseren for AACR2.

Barbara er chef for Library of Congress’ Cataloging Policy and Support Office og LC’s medlem af Joint Steering Committee for Development of RDA og hun er dermed en af hovedaktørerne bag udarbejdelsen af RDA.

Læs mere om Barbara B. Tillett – find nyheden på www.dbc.dk
For flere oplysninger om RDA kan vi henvise til: http://www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html

Programmets indhold
Ankomst og kaffe (9.30-10.00)
Velkomst (10.00-10.10)

RDA – an introduction (10.10-12.00) Questions (12.00-12.30)
v./Dr. Barbara B. Tillett, LC
Oplægget i Powerpoint / Referat af oplægget

Frokost (12.30-13.30)

Hvad er hovedforskellene mellem de nugældende danske katalogiseringsregler og RDA? (13.30-14.15)

v./Hanne Hørl Hansen, Bibliografisk konsulent, DBC
Oplægget i Powerpoint / Referat af oplægget

Kaffe (14.15-14:35)

Hvad kommer der til at ske i Danmark i anledning af RDA? (14:35-15:20)
v./Erik Thorlund Jepsen, Konsulent, Styrelsen for Bibliotek og Medier
Oplægget i Powerpoint / Referat af oplægget

Opsamling og afrunding

Tid: Fredag d. 21. november 2008 kl. 9.30-15.30

Sted: DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup

Pris: 850 kr (inkl. forplejning) – FABITA-medlemmer dog 650 kr

Tilmelding: Senest 5. november 2008 til DBC, aja@dbc.dk (Anni Jacobsen)
Oplys navn og ansættelsessted og om du er medlem af FABITA.

Vi gør opmærksom på at der er begrænsede antal pladser så tidlig tilmelding tilrådes.