.
Temadag d. 22.11.2012

Kære alle

Så foreligger det endelige program for den temadag vi arrangerer sammen med Forum for Registrering i november. Vi håber at alle har lyst til at deltage. Vel mødt!

Venlig hilsen Fabitas bestyrelse

Program: Låner i et elektronisk spil kegler – hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske?

Temadag arrangeret af Forum for Registrering i samarbejde med Fabita, Mødecenter Odense den 22. november 2012

E-bøger er en del af din hverdag. De har indflydelse på din hverdag, dine arbejdsprocesser og dit samarbejde med andre biblioteker. På bibliotekerne stiller e-bøgerne helt nye krav, materialevalget skifter karakter, og der er helt nye spillere på banen.

Temadagen sætter fokus på de forandringer, der sker i arbejdet med bøgerne, når de bliver elektroniske – både på det enkelte bibliotek og i det danske lånesamarbejde. Der fokuseres både på udbuddet, de økonomiske konsekvenser ved synliggørelsen, materialevalget og den praktiske håndtering i henholdsvis den lokale katalog og DanBib/bibliotek.dk.

Ankomst, kaffe og velkomst (kl. 9.30-10.00)

Hvem har adgang til hvad? Offentlige biblioteker og den restriktive adgang

(kl. 10.00-10.45) /v.  Harald von Hielmcrone, SB

E-reolen og forlagsbranchen

(kl. 10.45-11.30)/v. Thor Dekov Buur, Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen

Pause (kl. 11.30-11.45)

Synliggørelse versus økonomi – kan bibliotekerne opfylde brugernes behov?

(kl. 11.45-12.30) /v. Christian Knudsen, KB, KUBIS

Frokost (kl. 12.30-13.30)

E-bøger/e-ressourcer og katalogen

(kl. 13.30-14.15) /v. Nikolaj Kjær Hansen, CBS og Knut Anton Bøckman, KB, DIS

Kaffepause (kl. 14.15-14.30)                      

Hvordan kan man søge ressourcerne i fælleskatalogerne? Kommer ressourcerne i DanBib?

(kl. 14.30-15.15) /v. Inger Andersen, Vejle Bibliotek

Hvordan ser fremtiden så ud, og hvordan passer Danskernes Digitale Bibliotek ind i dette billede? Afslutning og sammenfatning.

(kl. 15.15-15.45) / v. Michael Anker, Kulturstyrelsen

Praktiske oplysninger:

Tid: Torsdag den 22. november 2012, kl. 9.30-15.45

Sted: Mødecenter Odense – Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Pris: 800 kr. for medlemmer af Danmarks Forskningsbiblioteksforening, 500 kr. for medlemmer af FABITA, og 950 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding: Senest den 12. november 2012 på www.dfdf.dk under Arrangementer eller på df@statsbiblioteket.dk

Din tilmelding er bindende og SKAL indeholde navn, tjenestested, tjenestestedets EAN-nummer, adresse samt personlig e-mail og angivelse af, hvilken forening du er medlem af.